מוסמך במסלול מחקרי

מוסמך במסלול מחקרי:

מסלול זה מוקדש להעמקת הידע המחקרי, ושיטות המחקר הקרימינולוגי העוסקים בחקר עשיית חוק, אכיפת חוק והפרת החוק. המסלול מתאים לתלמידים אשר רואים עצמם ממשיכים בדרך אקדמית, או המעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות בתחום הקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תיזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מרבית עבודות התיזה שנכתבו בשנים האחרונות התאפיינו בחדשנות מחקרית ובמצויינות אקדמית.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 32 נ"ז, אשר מורכבות מלימודי חובה, סמינר וקורסי בחירה ובנוסף לכתוב עבודת תיזה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים) כאשר כבר במהלך השנה השנייה מתחילים לגבש את עבודת התיזה, בעזרת סגל המכון. לרוב כתיבת העבודה ממשיכה בשנה השלישית.

 

תנאי הקבלה:

ציון 85 ומעלה בתואר בוגר, מאוניברסיטה או מכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה, ואוריינטציה מחקרית.

 

קורסים ייחודים לתכנית:

במהלך הלימודים יעברו תלמידי המסלול המחקרי סדנאות לכתיבת עבודות התיזה. במסגרת סדנאות אלו ירכשו התלמידים כלים שיסייעו להם בבחירת המנחה וכתיבת הצעת המחקר.

הסדנאות באות להכיר לתלמידים מקורות מידע ובסיסי נתונים שיוכלו לסייע בכתיבת עבודת הגמר.

 

לימודי השלמה בתכנית:

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה, ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת. תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

לימודי ההשלמה:

תיאוריות בקרימינולוגיה

 2

מבוא לסטטיסטיקה

 6

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

 2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

 4

סה"כ

 14 נ"ז

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית

 -

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

 4

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'

 3

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'

 3

סדנא לעבודות גמר א'

 4

סדנא לעבודות גמר ב'

 2

שיטות מחקר איכותניות

 2

סמינר

 4

קורסי בחירה

 10

סה"כ

 32 נ"ז