מוסמך במסלול עיוני

תכנית לימודים העוסקת בהעמקת הידע התיאורטי, ובפתיחת הצוהר למדע הקרימינולוגיה. מדע זה עוסק בניסיונות להבין מדוע אנשים מבצעים עבירות, והוא מחפש הסברים לקשרים של התנהגות עבריינית עם תופעות אחרות.

במכון קיים עושר של קורסי בחירה בנושאים כמו שיטור, פסיכופתולוגיה, טרור, מדע פורנזי, שיקום אסירים, אלימות, וכדו' באמצעותם יכולים התלמידים להיחשף לתחומים שונים במדע הקרימינולוגיה, לעולם הפלילי, למערכות האכיפה השונות ולמוסדות התקון.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 40 נ"ז, אשר מורכבת מלימודי חובה, שני סמינרים ולימודי בחירה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים), דבר המאפשר פריסה נוחה יותר של קורסי הלימוד.

 

תנאי הקבלה :

ציון 80 ומעלה בתואר בוגר, מאוניברסיטה או מכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

לימודי השלמה בתכנית :

 

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה, ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת. תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

 

תכנית קורסי ההשלמה המקסימאלית בתכנית כוללת 2 קורסים:

 

תיאוריות בקרימינולוגיה

 2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

 4

סה"כ

 6 נ"ז

 

 

תכנית הלימודים:

קורסי חובה

 

כתיבה אקדמית

 -

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

 4

מחקר אמפירי הלכה למעשה

 6

מע' אכיפת החוק - היבטים תיאורטיים

 4

מבוא למדע פורנזי

 2

סמינרים

 8

קורסי בחירה

 16

סה"כ

 40 נ"ז