סגירת מערכת הרישום לקורסים- כולם

תאריך: 
ה', 14/09/2017