סגירת מערכת הרישום לקורסים- סופית

תאריך: 
ש', 04/11/2017