חדשות המכון

קול קורא למלגות על רקע סוציו אקונומי

קול קורא למלגות על רקע סוציו אקונומי

אוקטובר 15, 2017

תלמידי התואר הראשון מוזמנים להגיש בקשות למלגה על רקע סוציו אקונומי, מטעם אגודת הסטודנטים והפקולטה למשפטים בשיתוף עם עיריית ירושלים.

את הבקשות יש להגיש לגב' יפה אליהו במייל: yafae@savion.huji.ac.il עד לתאריך 5.11.17.

לא תתקבלנה בקשות נוספות לאחר תאריך זה.

 

מצורף הקול קורא.

עוד

0a6b8edceda08b8e3a7fce79dbbbe3e1