מידע לסטודנט

 

Bureau of Justice Statistics Home page 

אתר של משרד המשפטים האמריקאי, המציג נתונים סטטיסטיים של פשיעה ואכיפת החוק. ניתן להוריד קבצים לניתוח.

 

NCJRS - National Criminal Justice Reference Service

אתר המציג פרסומי מחקר בתחומי הקרימינולוגיה  השונים. מתעדכן פעמיים בחודש. 

 

Federal Bureau of Investigation - Uniform Crime Reports

עמוד מאתר ה-FBI המציג דו"ח נתוני פשיעה.

 

Bureau of Justice Assistance (BJA) Web Site

אתר הסיוע של משרד המשפטים האמריקאי, המציג נתונים ומחקרים בתחומי הקרימינולוגיה. 

 

Drug Enforcement Administration Home 

הסוכנות האמריקאית למלחמה בסמים - זוהי סוכנות פדרלית אופרטיבית. 

 

BOP Home Page 

הסוכנות הפדרלית של בתי הסוהר 

 

The International Association of Chiefs of Police 

האגודה הבינלאומית של מפקדי משטרה 

 

U. S. National Central Bureau Home Page 

האתר האמריקאי של אינטרפול

 

NIJ - Home 

אתר של ה–National Institute Of Justice, זרוע המחקר והפרויקטים של משרד המשפטים האמריקאי. כולל מחקרים, נתונים, פרסומים וקישורים חשובים. 

 

National Executive Institute Associates, Major Cities Chiefs Association and Major County Sheriff's Association - Leadership Bu 

אתר של מפקדי המשטרה בערים גדולות בארה"ב 

 

Law Enforcement Management and Administrative Statistics (LEMAS) Series 

נתונים סטטיסטים על מערכת אכיפת החוק בארה"ב. 

 

NACJD Front Page 

נתונים סטטיסטים של פשיעה ומערכת אכיפת החוק. 

 

American Society of Criminology 

האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה 

 

The Campbell Collaboration 

מאגר מידע המכיל סקירות שיטתיות של מחקרים בתחומים שונים במדעי החברה, ביניהם קבוצה בקרימינולוגיה. 

 

http--www.antidrugs.gov.il 

הרשות למלחמה בסמים - ישראל 

 

court 

דוחות סטטיסטיים של בתי המשפט בישראל 

 

www.mops.gov.il 

המשרד לבטחון פנים 

 

שבס 

שירות בתי הסוהר - ישראל 

 

Israeli Police 

משטרת ישראל 

 

Interpol 

אתר האינטרפול העולמי 

 

Welcome to the Home Office 

אתר ה-Home Office הבריטי. מציג, בין היתר נתונים ומחקרים בתחומי הפשיעה ואכיפת החוק. 

 

The European Society of Criminology 

האגודה האירופית לקרימינולוגיה 

 

Academy of Experimental Criminology

האקדמיה לקרימינולוגיה ניסויית

 

לימודים

קורסים ובחינות

מחשוב

רווחה

הנפקת אישורים רשמיים

הצהרת סטודנט

 

הענקת התואר הבוגר בקרימינולוגיה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

אישור המל"ג עתיד להינתן בתום 3 שנות הרצת התכנית- במהלך שנה"ל תשע"ט, 2018-19.

על תלמידי התואר הראשון לחתום על טופס הצהרה המעיד כי הם מודעים לכך.

המכון לקרימינולוגיה אינו צופה שהתהליך יתקל בקשיים, אך במקרה והאישור לא ינתן, האוניברסיטה מחויבת לספק "רשת בטחון" לסטודנטים: הסטודנטים יוכלו לסגור את התואר בחוגים משיקים אחרים, וכל נקודות הזכות שצברו יוכרו.

מצורף טופס ההצהרה עם שאר הפרטים.

את הטופס המקורי יש להגיש במזכירות קרימינולוגיה באופן פיזי, עד לסוף סמסטר א'.