תואר מוסמך

 

במכון לקרימינולוגיה קיימות כיום מספר תכניות לימודים לתואר מוסמך, בכל אחת מהן דגשים שונים, והן מותאמות לקהל יעד שונה ומגוון.

במכון מוצעים ארבעה מסלולי לימוד לתואר שני ותכנית מואצת ללימודי המוסמך:

 1. מסלול מחקרי (הכולל כתיבת עבודת תיזה) 
 2. מסלול עיוני
 3. מסלול התמחות באכיפת חוק
 4. מסלול התמחות במדע פורנזי- מחקרי ועיוני
 5. התכנית המואצת

 

המכון לקרימינולוגיה מקבל תלמידים בעלי תואר ראשון בתחומים שונים עם ממוצע של 80 לפחות, ומעניק הכשרה בין-תחומית בקרימינולוגיה. תכנית המוסמך (על כל מסלוליה) היא מגוונת ורב תחומית. קורסי החובה בשנה א' מהווים מבואות אשר משלימים את הידע הנדרש להמשך הלימודים. אין אפשרות להתחיל את הלימודים באמצע השנה או במהלכה.

מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי השלמה.

 

הרישום לתכניות הלימודים מתבצע בשני חלקים:

א. יש להירשם באמצעות אתר הרישום של האוניברסיטה.

ב. יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:

 1. מכתב פנייה (עם ציון המסלול המבוקש וכל מידע נוסף שנראה רלוונטי).
 2. קו"ח.
 3. גיליונות ציונים (מקוריים).
 4. אישור זכאות לתואר (מקורי או נאמן למקור).
 5. תמונה.

 

לצפייה בחוברת המידע

 

 

התכנית המואצת

 

תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השנייה, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5%. לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש וחצי שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך לאחר 2 סמסטרים נוספים.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במשפטים, אשר סיימו את שנת הלימודים הראשונה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים:

 • קו"ח
 • גיליון ציונים
 • אישור זכאות לתואר
 • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה, "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במדעי החברה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השלישית, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך ע"י הפקולטה למדעי החברה, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5% . לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* לאחר שנת לימודים נוספת.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במדעי החברה, אשר סיימו את שנת הלימודים השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים :

 • קו"ח
 • גיליון ציונים
 • אישור זכאות לתואר
 • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

 

 

 

* תלמידים אשר מעוניינים ללמוד במסלול המחקרי ולכתוב עבודת תזה, ימשיכו את לימודיהם במכון ככל שידרשו בהתאם לזמן כתיבת העבודה ולנהלי המכון. עבור עבודת התזה יגבה תשלום נוסף של 10% שכ"ל למוסמך בעבור כל שנה.

 

 

לימודי השלמה

מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי שנת השלמה.

לימודי ההשלמה מתבצעים במהלך שנה אקדמית אחת, בה ילמד המועמד כארבעה קורסים מתוך קורסי ההשלמה, החובה והבחירה שקיימים במכון (לא כולל קורסי קיץ).

עבור כל תלמיד השלמה תיקבע תכנית אישית על ידי ועדת ההוראה של המכון, תוך התייחסות ללימודי הבוגר, והתייחסות למסלול אותו מעוניין התלמיד ללמוד לאחר שנת ההשלמה.

במקרים מסוימים תינתן למועמד אפשרות לבחור קורסים, על מנת להשלים את מכסת לימודי ההשלמה.

הרישום הטכני לקורסים יתבצע באמצעות אתר הרישום לקורסים

על מנת לעבור בהצלחה את שנת ההשלמה, על המועמד להשיג ציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים.

התשלום לשנת ההשלמה הוא לפי שכר הלימוד לתואר בוגר, 5% משכ"ל לתואר בוגר עבור כל שעת לימודים. על תשלום זה יתווספו 10% תקורה ותשלומים נלווים.

(ניתן להירשם ללימודי ההשלמה למסלולים 409 – עיוני, 410 ו 411 - עיוני )

 

 

מוסמך במסלול המחקרי

מסלול זה מוקדש להעמקת הידע המחקרי ושיטות המחקר הקרימינולוגי העוסקים בחקר עשיית חוק, אכיפת חוק והפרת החוק. המסלול מתאים לתלמידים אשר רואים עצמם ממשיכים בדרך אקדמית, או המעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות בתחום הקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תיזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מרבית עבודות התיזה שנכתבו בשנים האחרונות התאפיינו בחדשנות מחקרית ובמצויינות אקדמית.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 32 נ"ז, אשר מורכבת מלימודי חובה, סמינר וקורסי בחירה ובנוסף לכתוב עבודת תיזה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים) כאשר כבר במהלך השנה השנייה מתחילים לגבש את עבודת התיזה בעזרת סגל המכון. לרוב כתיבת העבודה ממשיכה בשנה השלישית.

 

תנאי הקבלה:

1. ציון 85 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. אוריינטציה מחקרית

 

קורסים ייחודים לתכנית:

במהלך הלימודים יעברו תלמידי המסלול המחקרי סדנאות לכתיבת עבודות התיזה. במסגרת סדנאות אלו ירכשו התלמידים כלים שיסייעו להם בבחירת המנחה וכתיבת הצעת המחקר.

הסדנאות באות להכיר לתלמידים מקורות מידע ובסיסי נתונים שיוכלו לסייע בכתיבת עבודת הגמר.

 

לימודי השלמה בתכנית:

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך בכפוף לאילוצי המערכת.

תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

 

לימודי ההשלמה:

תיאוריות בקרימינולוגיה2
מבוא לסטטיסטיקה6
שיטות מחקר בקרימינולוגיה2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות4
סה"כ נ"ז14

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה4
סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'3
סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'3
סדנא לעבודות גמר א'4
סדנא לעבודות גמר ב'2
שיטות מחקר איכותניות2
סמינר4
קורסי בחירה10
סה"כ נ"ז32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאתר הרישום

 

מוסמך במסלול העיוני

תכנית הלימודים עוסקת בהעמקת הידע התיאורטי ובפתיחת הצוהר למדע הקרימינולוגיה. מדע זה עוסק בניסיונות להבין מדוע אנשים מבצעים עבירותובחיפוש אחר הסברים לקשרים של התנהגות עבריינית עם תופעות אחרות.

במכון קיים עושר של קורסי בחירה בנושאים כמו שיטור, פסיכופתולוגיה, טרור, מדע פורנזי, שיקום אסירים, אלימות, וכדו', באמצעותם יכולים התלמידים להיחשף לתחומים שונים במדע הקרימינולוגיה, בעולם הפלילי, במערכות האכיפה השונות ובמוסדות התקון.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 40 נ"ז, אשר מורכבת מלימודי חובה, שני סמינרים ולימודי בחירה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים), דבר המאפשר פריסה נוחה יותר של קורסי הלימוד.

 

תנאי הקבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

 

לימודי השלמה בתכנית:

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך בכפוף לאילוצי המערכת.

תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכנית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

 

תכנית קורסי ההשלמה המקסימלית:

תיאוריות בקרימינולוגיה2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות4
סה"כ נ"ז6

 

 

 

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה4
מחקר אמפירי הלכה למעשה6
מערכת אכיפת החוק- היבטים תיאורטיים4
מבוא למדע פורנזי2
סמינרים8
קורסי בחירה16
סה"כ נ"ז 40

 

 

 

 

 

 

 

לאתר הרישום

מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם בידע אקדמי ובכדי לחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים השונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התכנית תיצור ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 44 נ"ז, המורכבת מקורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט וקורסי בחירה.

התלמידים ילמדו במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ, וישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימי ב' (בשעות אחר הצהרים) ובימי- ו' (בשעות הבוקר).

במהלך שנת הלימודים יקבעו כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים, עורכי דין, עו"ס, מוסדות אכיפה אזרחיים וכדו').

 

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תיאוריות בקרימינולוגיה2
מחקר אמפירי6
מערכת אכיפת החוק- היבטים תיאורטיים4
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות4
היבטים תיאורטיים בשיטור2
* פרויקט בנושא אכיפת חוק6
** קריאה מודרכת4
ויקטימולוגיה ו(אי) נגישות לצדק2
סמינר6
*** קורסי בחירה8
סה"כ נ"ז44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* פרויקט בנושא אכיפת חוק:

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה לצורך התנסות בביצוע עבודת מחקר מצומצמת. בתאום עם המורה האחראי/ת על הפרויקט, הסטודנטים/ות יבחרו נושא שמעניין אותם ורצוי שיהיה קשור (באופן ישיר או עקיף) לעבודתם ו/או לתחום התעניינותם במערכת האכיפה. תתקיימנה פגישות תדירות בן הסטודנטים/ות לבין המורה האחראי/ת והמתרגל/ת של הפרויקט במטרה למסור דיווח על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.

 

** קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגיות והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית.

הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכיר ולהעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

 

*** קורסי בחירה:

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום

 

מוסמך במסלול התמחות במדע פורנזי

מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.

המדע הפורנזי מהווה כיום בסיס לאכיפת החוק במדינת ישראל ובעולם. שטח מדעי וטכנולוגי זה משלב תחומי מחקר מגוונים מתחומי המדעים הניסויים (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה וכו'), המחשבים, הקרימינולוגיה והמשפטים, והוא בעל השלכות רחבות על בטחון הפנים והחוץ של תושבי המדינה. המדע הפורנזי מתבסס על שיטות מדעיות המתפתחות בתחומים השונים כמו הכימיה האנליטית והתרופתית, הביולוגיה האנליטית (פרוטאומיקה וגנומיקה), אפיון פני שטח, אנליזה ממוחשבת (השוואת תמונות וסימנים, מאגרי מידע) ועוד.

בהתמחות זו קיימות שתי תכניות לימודים, האחת מחקרית והשנייה עיונית. יש לבחור בשלב ההרשמה בתכנית המועדפת.

 

 

מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

תלמידי מסלול זה ילמדו לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהתלמידים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תיזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון. (כתיבת התיזה תתאפשר בהתאם להישגי התלמיד/ה ונהלי המכון, ותהיה כרוכה בקורסים מתקדמים נוספים שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

לימודי ההשלמה לתיזה ילמדו בשנה השניה, במהלכה גם ניתן יהיה להתחיל לגבש את עבודת התיזה, שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תיאוריות בקרימינולוגיה2
סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'+ב'6
שיטות מחקר בקרימינולוגיה2
מושגי יסוד במשפט הפלילי2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'3
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'2
מבוא למדע פורנזי2
סוגיות במדע פורנזי2
רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי2
* פרויקט בנושא מדע פורנזי5
תאוריות מתקדמות4
סמינר6
** קורסי בחירה4
סה"כ נ"ז44

 

קורסים מתקדמים לכותבי התזה- קורסי חובה 
סדנא לעבודות גמר א'4
סדנא לעבודות גמר ב'2
סה"כ נ"ז6

 

 

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

 

** קורסי בחירה:

רשימת קורסי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום

 

מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- עיוני

תלמידי מסלול זה ירכשו ידע בתחום המדע הפורנזי, והתוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את השיטות המדעיות העכשוויות בשימוש היחידות לזיהוי פלילי בניתוח זירות פשע ובגיבוש ראיות מדעיות לצורך העמדה לדין, בנוסף להיבטים החברתיים והמשפטיים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי.

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תאוריות בקרימינולוגיה2
מחקר אמפירי6
מושגי יסוד במשפט הפלילי2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'2
מבוא למדע פורנזי2
סוגיות במדע פורנזי3
רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות2
* פרויקט בנושא מדע פורנזי5
** קריאה מודרכת4
סמינר6
*** קורסי בחירה6
סה"כ נ"ז44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר, הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

**קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגית והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית. 
הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכירר ולהעמיק את ידיעותיהם/הן בספרות בנושאים מגוונים.
התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

***קורסי בחירה:

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום