תכניות לימודים

 

במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד במגוון מסלולים אקדמיים: