תואר בוגר

מחמח

צור קשר

נטע איצקוביץ'- עוזרת לענייני הוראה - תואר בוגר

netam@savion.huji.ac.il

טל': 02-5494960

פקס: 02-5881725

 

תואר בוגר

 

בשנה"ל תשע"ז נפתחה במכון לקרימינולוגיה תכנית לימודים לבוגר. התכנית נותנת מענה לביקוש הרב להשכלה הגבוהה בתחום הקרימינולוגיה ועומדת בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר.

תכנית הלימודים מעניקה לסטודנטים היכרות עם העשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה וידע כיצד לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים המוגבלים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק.

המכון לקרימינולוגיה פועל להעשיר הן סטודנטים/ות המתעניינים/ות בתחום והן עובדים/ות בתחום הרחב של מערכת אכיפת החוק - בידע מתקדם ועדכני, ולחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בקרימינולוגיה.

לצפייה בחוברת המידע

 

המסלול הדו-חוגי:

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים, ומכאן היתרון שבתכנית דו-חוגית ללימודי בוגר. כתחום אינטרדיסציפלינרי, נושקים המחקר והעשייה הקרימינולוגית בין היתר, לתחום המשפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), לגיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), לעבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), למדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), ואפילו למדעים המדויקים כגון כימיה (כגון טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור). האוניברסיטה העברית מכירה בחשיבות שבאינטרדיסציפלינריות ומציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד בחוגים שונים הרלוונטיים באופן זה או אחר ללימודי הקרימינולוגיה ויסייעו בהעשרתם. בד בבד יתרמו לימודי הקרימינולוגיה ללימודי הסטודנטים/יות בחוג הנוסף ע"י מתן עושר תיאורטי וכלים אמפיריים.

לבדיקת שילובים אפשריים

 

מבנה התכנית:

על התלמידים ללמוד 60 נקודות זכות על מנת להשלים את חובותיהם בתכנית. בנוסף, יש להשלים את החובות גם בחוג הנוסף ולהגיע לסך של 120 נ"ז סה"כ, בשילוב שני החוגים.

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים. תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל תואר בוגר בקרימינולוגיה (B.A.)

קורסי חובה50
קורסי בחירה6
אבני פינה4
סה"כ נ"ז60

 

להרשמה

 

 

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.