תכנית הלימודים

תכנית לימודי תואר הבוגר

 

 

המסלול הדו חוגי:

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים, ומכאן היתרון שבתכנית דו-חוגית ללימודי בוגר. כתחום אינטרדיסציפלינרי, נושקים המחקר והעשייה הקרימינולוגית בין היתר, לתחום המשפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), לגיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), לעבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), למדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), ואפילו למדעים המדויקים כגון כימיה (כגון טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור). האוניברסיטה העברית מכירה בחשיבות שבאינטרדיסציפלינריות ומציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד בחוגים שונים הרלוונטיים באופן זה או אחר ללימודי הקרימינולוגיה ויסייעו בהעשרתם. בד בבד יתרמו לימודי הקרימינולוגיה ללימודי הסטודנטים/יות בחוג הנוסף ע"י מתן עושר תיאורטי וכלים אמפיריים.

לבדיקת שילובים אפשריים

 

מבנה התכנית:

על התלמידים ללמוד 60 נקודות זכות על מנת להשלים את חובותיהם בתכנית. בנוסף, יש להשלים את החובות גם בחוג הנוסף ולהגיע לסך של 120 נ"ז (לפחות), בשילוב שני החוגים.

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים ומורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים וקורסי "אבני פינה". תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל תואר בוגר בקרימינולוגיה (B.A.):

 

 1. קורסי חובה (שנים א-ב) - 50 נ"ז
 2. סמינרים (שנה ג) - 14 נ"ז. בחירה מתוך רשימה מוצעת.
 3. קורסי בחירה (לאורך כל התואר) - 6 נ"ז מינימום. בחירה מתוך רשימה מוצעת.
 4. "אבני פינה" (לאורך כל התואר) - 4/6/8 נ"ז. בחירה מתוך רשימה מוצעת.

 

 

בנוסף, על כל תלמיד תואר בוגר ללמוד קורסים בשפה האנגלית בהיקף של 4 נ"ז במסגרת אחד/שני חוגיו. קורסי אנגלית נכללים בין קורסי הבחירה.

דרישה זו חלה על מי שהחל את לימודי הבוגר בשנת תשפ"ב ואילך. תלמידים שהחלו לימודיהם בשנים תשע"ט/תש"ף/תשפ"א נדרשים ל-2 נ"ז קורס אנגלית. ניתן להשלים דרישה זו גם באמצעות לימוד קורסים בשפה האנגלית במוסד אחר בחו"ל במסגרת תכנית חילופים של האוניברסיטה. לימוד קורס רמה (במסגרת היחידה להוראת אנגלית), לתלמידים שציון הקבלה שלהם באנגלית נמוך מציון הפטור, אינו משמש תחליף לחובת לימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

 

תכנית הלימודים המפורטת בקרימינולוגיה

 

 

קורסי חובה- 50 נ"ז

שנה א'- מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה- פסיכולוגיה

מרצה: ד"ר דרור ולק

מס' קורס: 61102

נ"ז: 2

 

בקורס נסקור תאוריות פסיכולוגיות מרכזיות וננתח בעזרתן תופעות של פשיעה ושל סטייה חברתית.

סילבוס

שנה א'- מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה- סוציולוגיה

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61101

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא למדעי החברה ולמושגים בקרימינולוגיה.

סילבוס

שנה א'- מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה

מרצה: פרופ' רוני פקטור

מס' קורס: 61797

נ"ז: 6

 

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה שיאפשרו לסטודנטים לערוך מחקר בסיסי בקרימינולוגיה ולהיות קוראים ביקורתיים של מחקרים שנעשו בידי אחרים. הסטודנטים ילמדו שיטות ומבחנים סטטיסטיים, תוך מתן דגש לשימוש בתכנת SPSS לצורך עיבודים סטטיסטיים, ללימוד מעשי, יישום השיטות ופירוש הממצאים המתקבלים מהניתוחים.

סילבוס

שנה א'- מושגי יסוד במשפט הפלילי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61846

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט.

סילבוס

שנה א'- סדר דין פלילי ודיני ראיות

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61809

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

שנה א'- מבוא למערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61103

נ"ז: 2

 

קורס זה נותן מבט על התגובות החברתיות לפשיעה ולעבריינים. במהלך הקורס נלמד על אכיפת החוק, בתי משפט ומערכת התקון. נדון בסוגיות עכשוויות ועיצוב מדיניות במערכת אכיפת החוק וננתח אותם בהקשר ההיסטורי, הסוציו-פוליטי והמשפטי. בנוסף לשלושת הארגונים המרכזיים במערכת אכיפת החוק (קרי, משטרה, בתי משפט ותקון), נלמד גם על נושאים מצטלבים וכן על נושאים השנויים במחלוקת הרלבנטיים למערכת אכיפת החוק. תמות אלה יתייחסו למתחים סביב ערכים מנוגדים: ביטחון הציבור מול זכויות הפרט, הוגנות מול יעילות, ועוד.

סילבוס

שנה א'- קרימינולוגיה וזכויות אדם

מרצה: פרופ' ברק אריאל

מס' קורס: 61104

נ"ז: 2

 

קורס זה דן בזכויות אדם והתפתחותן בהקשר של מערכת אכיפת החוק. נדון בהיבטים של זכויות אדם אשר באים לידי ביטוי במערכות ענישה, שיטור ופיקוח חברתי, כמו גם בהקשר של התמודדות עם פשעים נגד האנושות והפרות זכויות אדם המוניות. נסקור את המתח בין צרכי החברה בביטחון והצורך להגן על הפרט בפני טיפול מערכתי לא הוגן. נדון בהתפתחות סטנדרטים של זכויות אדם ויישומם בהקשרים כגון מאסר, עונש המוות, וסמכויות שיטור, ובסוגיות כגון הפרטת הענישה והתמודדות עם פשעים פוליטיים.

סילבוס

שנה א'- אוריינות אקדמית

מרצים: עדי דוידוביץ', שי שירן, ערן איצקוביץ'

מס' קורס: 61105

נ"ז: 2

 

בקורס זה נפגוש את הכתיבה המדעית, ונלמד כיצד למצוא חומר אקדמי, כיצד לקרוא אותו, וכיצד לכתוב סקירה של נושא אקדמי.

סילבוס

שנה ב'- מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה

מרצה: ד"ר נתנאל דגן

מס' קורס: 61200

נ"ז: 4

 

הקורס "מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה" הוא קורס בסיס לתלמידי תואר ראשון בקרימינולוגיה. הקורס בוחן את תפקידם של קורבנות עבירה ושל תהליך הענישה כצדדים משלימים של התהליך הפלילי, ואת חלקם בהבניה החברתית של טיפול בעבריינות ופשיעה.

סילבוס

שנה ב'- שיטות מחקר בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61202

נ"ז: 2

 

הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בסיסית לגבי מהות המחקר הקרימינולוגי: מה זה מחקר במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט, מה הן מטרותיו, כיצד הוא מבוצע ומה ניתן להסיק ממנו. הקורס אף יספק תשתית ראשונית לתכנון וביצוע מחקרים הלכה למעשה בעתיד.

סילבוס

שנה ב'- תיאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר נתנאל דגן

מס' קורס: 61203

נ"ז: 2

 

 

קורס זה עוסק בתיאוריות הליבה בקרימינולוגיה, אשר מנסות למעשה לענות על שאלות כגון "מדוע אדם נהיה עבריין"? "מדוע אדם חדל ממעשיו העברייניים"? מדוע בחברות מסויימות נראה יותר עבריינות מאשר באחרות?"

סילבוס

 

שנה ב'- מבוא למשפט וחברה

מרצה: פרופ' ברק אריאל

מס' קורס: 61204

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות.

סילבוס

שנה ב'- דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל

מרצה: ד"ר דרור ולק

מס' קורס: 61205

נ"ז: 2

 

תופעת הפשיעה היא תופעה כלל אנושית אולם יש לה גילויים ייחודיים בחברות שונות, בתקופות היסטוריות שונות ואף בתנאים אקלימיים שונים. בקורס נסקור כמה תחומי פשיעה ונבחן באופן השוואתי את המאפיינים הייחודיים שלהם בישראל, תוך ברור הייחודיות של המקרה הישראלי ותרומתו להבנה של התופעה האוניברסלית. בקורס גם נכיר את מקורות המידע המשמשים להכרת תמונת הפשיעה בארץ ובעולם. בקורס ישולבו הרצאות של מומחים מהשטח.

סילבוס

שנה ב'- יסודות המדע הפורנזי לקרימינולוגים

מרצה: ד"ר אלעזר (עזי) צדוק

מס' קורס: 61206

נ"ז: 2

 

הכרת מושגי יסוד במדע פורנזי ואופן השתלבותו בחקירה; הכרה בסיסית של טכניקות מדעיות המשמשות את המדע הפורנזי.

סילבוס

שנה ב'- טיפול ושיקום עוברי חוק

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61207

נ"ז: 2

 

הקורס סוקר את ההיסטוריה של הטיפול והשיקום במערכת הענישה ואת הידע המדעי העדכני הזמין לחוקרים ולאנשי שטח בתחום. בפירוט, הקורס מציג את הגישות הטיפוליות המאומצות על-ידי מטפלים בארגוני תקון (גישה פסיכודינמית, התנהגותית, למידה חברתית, קוגניטיבית, קוגניטיבית-התנהגותית, משפחתית). בנוסף, הקורס מציג את שיטות הערכה וסיווג עבריינים המקובלות, ואת מסגרות העבודה המכווינות את אנשי שטח בתכנון והטמעה של התערבות אפקטיבית. חלקו האחרון של הקורס סוקר את אפשרויות הטיפול הקיימות לאוכלוסיות מיוחדות של עבריינים (נשים, הפרעות נפשיות, תלות בחומרים ממכרים, עברייני מין, וקטינים).

סילבוס

שנה ג'- סמינרים

כל תלמיד לתואר בוגר חייב ללמוד 2 קורסי סמינר במסגרת החוג לקרימינולוגיה:

 • קורס פרו סמינר - 6 נ"ז
 • קורס סמינר מחקרי - 8 נ"ז- כתיבת עבודה סמינריונית.

למידע נוסף ופירוט הקורסים, לחצו כאן.

קורסי בחירה- 6 נ"ז מינימום

 • את קורסי הבחירה ניתן לפרוס לאורך כל שנות לימודי התואר.
 • תלמידים שקיבלו פטור מקורס/ים בקרימינולוגיה, נדרשים להשלים את נקודות הזכות בקורסי בחירה נוספים, במשקל זהה.
 • תלמיד לתואר בוגר שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ט/תש"ף/תשפ"א, מחויב ללמוד 2 נ"ז קורס אנגלית במסגרת אחד מהחוגים בהם הוא לומד. תלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשפ"ב והלאה, מחויב ב-4 נ"ז קורסי אנגלית במסגרת אחד/שני החוגים בהם הוא לומד (איך שירצה). קורסי האנגלית הנ"ל הם ללא קשר לקורסי השפה להשלמת הפטור באנגלית. בקורס זה שפת ההוראה הינה אנגלית וכן השפה בה מתקיימת המטלה הסופית.

 

הטיות בשיקול הדעת במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר רותם קדוש

מס' קורס: 61050

נ"ז: 2

 

המחוקק הסמיך את בעלי התפקידים במערכת אכיפת החוק (שוטרים, תובעים ושופטים) לחקור, להאשים, להרשיע ולגזור עונש בהסתמך על ההנחה כי הם בעלי יכולת להכריע באופן אובייקטיבי ורציונאלי. בקורס נלמד על מחקרים מתחום הפסיכולוגיה אשר מצביעים על פערים שיטתיים בין מודל הפעולה הרציונלית לבין ההתנהגות האנושית הממשית. היכולת הקוגניטיבית העומדת לרשותנו כבני אנוש מוגבלת בהיקפה. כדי למצות אותה, אנו מפעילים קיצורי דרך מחשבתיים ומשתמשים בכללי אצבע (יוריסטיקות). נתמקד במחקרים של כהנמן וטרבסקי, בהם נמצא כי בשל שימוש ביוריסטיקות בעת ביצוע היסקים בתנאי אי וודאות, מתגלות סטיות שיטתיות מהתנהגות רציונלית. הגישה ההתנהגותית מבקשת ליישם את הממצאים הפסיכולוגיים הללו בזירת אכיפת החוק. תיאוריה זו מטילה ספק בהנחה כי בני אדם מקבלים החלטות באופן רציונאלי. לפי תיאוריה זו ישנם כשלים ביכולת ההסקה של בעלי תפקידים במערכת אכיפת החוק, אשר נובעים ממגבלות המח האנושי. בנוסף, נטען כי בעלי תפקידים במערכת אכיפת החוק אינם אובייקטיביים ולעולם יהיו מושפעים מהחברה בה הם חיים. בקורס נלמד כיצד קבלת החלטות במערכת אכיפת החוק נעשית לעיתים קרובות תחת הגבלות זמן וללא מידע מספיק. בשל כך, הן נתונות להשפעה של דעות קדומות וסטראוטיפיים, המשויכים לקטגוריות חברתיות שונות כגון: מגדר, גזע, מוצא וכו'.

סילבוס

פשיעה ושימוש לטובה / רעה בסמים

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61106

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תופעת השימוש בסמים לטובה ולרעה. הקורס ישלב בין אקדמיה ושדה ויינתן מנקודת מבט אינטגרטיבית וביקורתית המפגישה בין הניסיון הקליני הרב של נותן הקורס, לבין המחקר בתחום, עם פרספקטיבה היסטורית. נקודות המבט הביקורתיות יתייחסו למחלוקות של מורה הקורס עם המערכת שהתפתחה בארץ בשנות התשעים ופועלת עד היום. נקודות מחלוקת אלו הן ביחס לנושאים הבאים: הדמוניזציה המיותרת שנעשית לסמים, ואף על פי כן, שכיחות השימוש גדלה. האסטרטגיה שיש לנקוט בתחום מדיניות הטיפול (אסכולת השיקום המלא מול אסכולת שיקום הנזק) והשפעתה על סמים ופשיעה מי צריך להיות כלול ביחידת ההתערבות? (המכור עצמו או קב' הסובלים מהתמכרותו), מה תפקיד המטפל בתחום זה (טיפול או פיקוח חברתי)? אורך/משך הטיפול? (זמן מוגדר מראש או ככול שיידרש).

סילבוס

אי שוויון במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61108

נ"ז: 2

קורס באנגלית

 

קורס זה יספק סקירה כללית של אי-שוויון במערכת אכיפת החוק .הקורס נועד להדריך את ה סטודנטים באמצעות סקירה ביקורתית של מחקר אמפירי ותאוריות על חוסר שוויון בכל שלב של מערכת המשפט הפלילית: החל מיצירת החוקים שלהפליל בין הניזק שנגרם על ידי קבוצות חברתיות נשלטו, ועובר לאי-שוויון במעצרים והאכיפה של חוקים, מקרה עיבוד והרשעות, גזר דין, מאסר ונסיבות שלאחר כלא.

סילבוס

פשיעה ומקום

מרצה: מאור שי ושי עמרם

מס' קורס: 61110

נ"ז: 2

 

מחקרי "פשיעה ומקום" הינם מחקרים חשובים בעולם הקרימינולוגי. בקורס נסקור תאוריות מרכזיות ונבחן בעזרתן פשיעה בארץ ובעולם. כמו כן, נעריך את חשיבות מחקרים אלו במניעה ואכיפת פשיעה.

סילבוס

 

התעללות והזנחת קטינים

מרצה: שוש תורג'מן

מס' קורס: 61113

נ"ז: 2

 

המחקר בתחום ההתעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלים לאבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב. ייחודו של הקורס הנוכחי הוא בראייה המשלבת פרספקטיבה קרימינולוגית, משפטית וטיפולית.
הקורס הנוכחי יתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

סילבוס

הקרימינולוגיה של שיטור פשיעה וטרור מבוסס ראיות

מרצה: פרופ' סיימון פרי

מס' קורס: 61120

נ"ז: 2

 

פורנזיקה- בין פרקטיקה למדע

מרצה: ד"ר נעמי קפלן דמרי

מס' קורס: 61121

נ"ז: 2

 

 

פשעי מין- מאפיינים יחודיים

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61211

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בפשעי מין – אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, גילוי עריות, הטרדה מינית ועבירות מין באינטרנט – ובהגדרות שהחוק הישראלי מעניק להם, תוך דגש על המאפיינים הייחודיים לפשעים אלה.

סילבוס

בין טרור לפשיעה

מרצה: ד"ר שגית יהושע

מס' קורס: 61212

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בהגדרת הטרור, וכיצד פעילות טרוריסטית מתקשרת לעולם הפשיעה, ומכאן, מהי תגובתה של מערכת אכיפת החוק לפעילות שכזו. כמו כן נבחן כיצד ניתן לאפיין את ארגוני הטרור והחברים בהם וכן את פעולות הטרור עצמן מתוך הבנת הפסיכולוגיה, הרקע, המניעים והאידיאולוגיה הקשורים בכך. בקורס זה אף נבחן מהו הקשר בפועל בין פשיעה לטרור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעולם בכלל ובישראל בפרט, האם לטרוריסטים מאפיינים משותפים עם עבריינים "רגילים", האם הם מבצעים עבירות רגילות באופן כללי או למטרות הטרור בלבד.

סילבוס

סטייה חברתית, עבריינות תנועה ותאונות דרכים

מרצה: פרופ' רוני פקטור

מס' קורס: 61304

נ"ז שיעור: 4

נ"ז עבודה סמינריונית: 4

 

מטרת הסמינר היא לבחון את הסיבות לעבריינות התנועה ואת הקשר בין עבריינות תנועה לבין תאונות דרכים הנחשבות לאחד מעשרת גורמי המוות הבולטים בעולם. במהלך הסמינר נסקור באופן כללי את המאפיינים המרכזיים של תאונות דרכים בארץ ובעולם ונבחן את הגורמים השונים להתרחשותן ברמה הקרימינולוגית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית והסביבתית. כמו כן, נדון באופן ביקורתי בשיטות שונות לצמצום עבריינות התנועה ותאונות הדרכים.

סילבוס

קבלת החלטות ופשיעה

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61307

נ"ז: 2

 

קורס זה בוחן באופן ביקורתי את הספרות הקרימינולוגית הענפה שהתפתחה ביחס לקבלת החלטות של מבצעי עבירות. הקורס מתייחס לשלושה שלבים מובחנים "בקריירה של פושעים". ראשית, בהחלטה להתחיל לפשוע. שנית, בהחלטות לבצע ולהתמקצע בביצוע פשעים כאלה או אחרים, במסגרת קריירת-הפשע בכלל, ובמסגרת מצבים קונקרטיים - "הזדמנויות", בפרט. לבסוף, נדון בתיאוריות חדשות שמתייחסות להחלטה של פושעים לחדול, ולתהליך החברתי במסגרתו פורשים יחדים מחיי הפשע. בנוסף, נתייחס בהרחבה בכל שלב ושלב, להשפעה שיש לענישה והרתעה על החלטות אלו. 
נלמד, כי אסכולות קרימינולוגיות מסורתיות הדגישו כי ההחלטה לפשוע נתונה בידי יחידים באשר הם. לעומת זאת, תיאוריות קרימינולוגיות "סביבתיות" מאוחרות יותר - גורסות כי דווקא תנאי החיים והסביבה של פושעים - למשל, הזדמנויות, חברותא, או סגנון חיים - הם הגורמים שבסיכומו של דבר ממסללים יחידים לפשע, ו"מחליטים" עבורם. 
נחתום את הקורס בהצגה של גישה מיקרו-התנהגותית חדשנית שמאתרת תסריטים-התנהגותיים באמצעות ניתוח קטעי וידיאו של אלימות. מניתוחים מצביים אלו עולה, כי דווקא רגשות, ודינמיקה גופנית ולא תהליכים קוגניטיביים - הם הגורמים שיקבעו למעשה, אילו מבין אינספור סיטואציות יומיומיות של קונפליקט חברתי, "יתלקחו" ויהפכו לסיטואציות של אלימות קשה. 

סילבוס

גזע, קרימינולוגיה וענישה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן

מס' קורס: 61309

נ"ז: 2

קורס באנגלית

הדיון בגזע, הגזעה, קרימינולגיה, וענישה הינו נושא חשוב, העולה בדיון הציבורי והפוליטי המקומי והעולמי. דיונים קרימינולוגים המנתחים מי הוא פושע, מה זה גזענות וגזע, וכיצד מערכת אכיפת החוק מתערבת ומתמודדת עם סוגיות של אלימות גזענית, הביאו לויכוחים אפסטימולוגיים, תאורתיים, ומתודולוגיים חשובים מאוד. הקורס טוען כי גזענות משפיעה וממסגרת פשיעה, ענישה וקורבנות. 
. הקורס ידון בהיסטוריה של גזענות קרימינאלית, ויעלה את ההתפתחות את הפוליטיקה של לימודי ענישה וגזענות. הקורס ישתף את הסטודנטיות/ים בספרות הדנה בגזענות כסוגייה פוליטית וכסוגיות בפרקטיקה ביקורתית בקרימינולוגיה וויקטימולוגוה. השיעורים יתמקדו בנושאים הבאים: פוליטיקה, פשיעה, קורבנות, וגזענות: מבט בינלאומי; קולוניאליזם, ענישה, ודיכוי; מגדר, גזענות ואתגרי מערכת אכיפת החוק; קרימינולוגיה וכלכלה-פוליטית; גזענות, פשיעה, עקירה, הגירה, וגבולות,;זכויות וחוק, ועוד. 

סילבוס

סדנא לתלמידים מצטיינים

מרצה: פרופ' שמחה לנדאו וד"ר טל יונתן זמיר

מס' קורס: 61310

נ"ז: 2

 

סדנה זו מיועדת לתלמידי בוגר בשנתם השלישית שהפגינו הצטיינות ייתרה בלימודיהם עד כה. הסדנה תכלול, בין היתר, הכרות קרובה עם חברי הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים במכון לקרימינולוגיה ועשייתם המחקרית, התנסות במחקר, סיורי שטח והכשרות בנושאים ממוקדים הנחוצים לעבודה האקדמית. בנוסף, תכלול הסדנה מספר מוגבל של שעות התנסות מעשית עם אחד מחברי הסגל במכון לקרימינולוגיה. הסדנה תתקיים פעם בשבועיים במהלך הסמסטרים א' ו-ב' (שבוע-כן, שבוע-לא). סיורי שטח עשויים להתקיים בימים שונים בשבוע.

סילבוס

 

פשעי צווארון לבן

מרצה: ד"ר אורי ברוק

מס' קורס: 61213

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בעבירות הצווארון הלבן והדרכים המוצעות בספרות להתמודד עמן.

סילבוס

קרימינולוגיה וגלובליזציה

מרצה: ד"ר לימור יהודה

מס' קורס: 61308

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בתופעות פשיעה בראי הגלובליזציה, בדגש על מיפוי נתיבי ומאפייני פשיעה במרחבים וירטואליים וגיאוגרפיים, לצד דגש על מאפיינים ברמת המאקרו והמיקרו של הפעילות העבריינית וקורבנותיה. סקירת הידע המחקרי העוסק במאפייני עבריינים וקורבנות בתחומי פשיעה בולטים ברמה העולמית כגון: פשיעה כלכלית, ,סחר בבני אדם כולל סחר באיברים, עבדות ותעשיית המין – בקרב ילדים ונשים, סחר בסמים וסחר באמצעי לחימה, תיעשה תוך עיון בתיאוריות קרימינולוגיות מובילות, העוסקות בתהליכים ומאפיינים חברתיים, אקולוגיים ובמשתנים סוציו-פסיכולוגים על מנת לבחון את תקפותם, כוחם והתאמתם כגוף ידע רלוונטי לניתוח תופעות פשיעה אלו. בנוסף, ייבחן האתגר העומד בפני מערכות האכיפה והטיפול בעולם מבחינת פעילות משותפת ונפרדת, המתבצעת לשם התמודדות עם תופעות פשיעה חוצות יבשות ועם תוצאותיהן ברמת החברה וברמת הפרט.

סילבוס

אבני פינה- 4/6/8 נ"ז

 

תכנית אבני פינה הינה תכנית העשרה כלל אוניברסיטאית במסגרתה כל סטודנט נדרש ללמוד במהלך התואר 4 נ"ז מכל אחד משלושת התחומים הראשיים, במהלך לימודיו לתואר:

(1)מדעי הרוח

(2) מדעי החברה

(3) מדעי הטבע (ניסויי)

 

 

 • תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי החברה-  מחויבים ללמוד 8 נ"ז סה"כ: 4 - רוח , 4 - ניסויי.
 • תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי הרוח-  מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי.
 • תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי הטבע-  מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מתחום מדעי הרוח.
 • תלמידי התוכנית המשולבת קרימינולוגיה – משפטים- מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי.
 • תלמידי התוכנית המשולבת קרימינולוגיה- עבודה סוציאלית- מחויבים ללמוד 8 נ"ז סה"כ: 4- רוח, 4- ניסויי.
 • תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824)- מחויבים ללמוד 6 נ"ז סה"כ: 4- רוח, 2 – ניסויי (חייב להיות מתחום מדעי החיים).

 

 

 

נקודות הזכות של אבני פינה מתחלקות שווה בשווה בין שני חוגי התלמיד, למעט למשלבים עם סטטיסטיקה ומדע הנתונים, להם החלוקה היא- 4 נ"ז על חשבון קרימינולוגיה ו- 2 נ"ז על חשבון החוג לסטטיסטיקה.

רק תלמידים שנדרשים ללמוד 4 נ"ז אבני פינה סה"כ, יידרשו להשלים עוד 2 נ"ז בקורסי בחירה נוספים בקרימינולוגיה, בכדי להשלים ל-60 נ"ז סה"כ בקרימינולוגיה.

 

לפרטים נוספים- אתר אבני פינה

 

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי.