חטיבה בקרימינולוגיה

צור קשר

נטע איצקוביץ'- עוזרת לענייני הוראה - תואר בוגר

netam@savion.huji.ac.il

טל': 02-5494960

פקס: 02-5881725

 

קישורים שימושיים

חטיבה בקרימינולוגיה

 

מטרת החטיבה היא לפתוח בפני תלמידי הבוגר באוניברסיטה העברית את הצוהר למדע הקרימינולוגיה ולתת טעימה לשאלות העוסקות בפשיעה, הבנת הגורמים לפשיעה ודרכי ההתמודדות עם פשיעה.

קורסי החטיבה יינתנו ע"י מומחים בעלי שם בתחומם. אין ספק שהשכלה קרימינולוגית תספק כלים אינטלקטואליים חשובים לתלמידים ותסייע להם גם במהלך דרכם המקצועית.

 

דרישות:

1. תלמידי בוגר משנה שנייה ומעלה

2. אישור פקולטת האם של התלמיד ללימודי החטיבה

 

חטיבת הלימודים לבוגר תכלול:

שני קורסי מבוא בסיסים

שני קורסי חובה

שיעורי בחירה (3-4 שיעורים)

 

תכנית הלימודים בחטיבה- 16 נ"ז

תאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61203

נ"ז: 2

 

קורס זה עוסק בתיאוריות הליבה בקרימינולוגיה, אשר מנסות למעשה לענות על שאלות כגון "מדוע אדם נהיה עבריין"? "מדוע אדם חדל ממעשיו העברייניים"? מדוע בחברות מסויימות נראה יותר עבריינות מאשר באחרות?"

סילבוס

מבוא למערכת אכיפת החוק

מרצה: פרופ' באדי חסייסי

מס' קורס: 61103

נ"ז: 2

 

קורס זה נותן מבט על התגובות החברתיות לפשיעה ולעבריינים. במהלך הקורס נלמד על אכיפת החוק, בתי משפט ומערכת התקון. נדון בסוגיות עכשוויות ועיצוב מדיניות במערכת אכיפת החוק וננתח אותם בהקשר ההיסטורי, הסוציו-פוליטי והמשפטי. בנוסף לשלושת הארגונים המרכזיים במערכת אכיפת החוק (קרי, משטרה, בתי משפט ותקון), נלמד גם על נושאים מצטלבים וכן על נושאים השנויים במחלוקת הרלבנטיים למערכת אכיפת החוק. תמות אלה יתייחסו למתחים סביב ערכים מנוגדים: ביטחון הציבור מול זכויות הפרט, הוגנות מול יעילות, ועוד.

סילבוס

דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל

מרצה: ד"ר דרור ולק

מס' קורס: 61205

נ"ז: 2

 

תופעת הפשיעה היא תופעה כלל אנושית אולם יש לה גילויים ייחודיים בחברות שונות, בתקופות היסטוריות שונות ואף בתנאים אקלימיים שונים. בקורס נסקור כמה תחומי פשיעה ונבחן באופן השוואתי את המאפיינים הייחודיים שלהם בישראל, תוך ברור הייחודיות של המקרה הישראלי ותרומתו להבנה של התופעה האוניברסלית. בקורס גם נכיר את מקורות המידע המשמשים להכרת תמונת הפשיעה בארץ ובעולם. בקורס ישולבו הרצאות של מומחים מהשטח.

סילבוס

טיפול ושיקום עבריינים

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61207

נ"ז: 2 

 

הקורס סוקר את ההיסטוריה של הטיפול והשיקום במערכת הענישה ואת הידע המדעי העדכני הזמין לחוקרים ולאנשי שטח בתחום. בפירוט, הקורס מציג את הגישות הטיפוליות המאומצות על-ידי מטפלים בארגוני תקון (גישה פסיכודינמית, התנהגותית, למידה חברתית, קוגניטיבית, קוגניטיבית-התנהגותית, משפחתית). בנוסף, הקורס מציג את שיטות הערכה וסיווג עבריינים המקובלות, ואת מסגרות העבודה המכווינות את אנשי שטח בתכנון והטמעה של התערבות אפקטיבית. חלקו האחרון של הקורס סוקר את אפשרויות הטיפול הקיימות לאוכלוסיות מיוחדות של עבריינים (נשים, הפרעות נפשיות, תלות בחומרים ממכרים, עברייני מין, וקטינים).

סילבוס

קורסי בחירה- 8 נ"ז

פשיעה ושימוש לטובה / רעה בסמים

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61106

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תופעת השימוש בסמים לטובה ולרעה. הקורס ישלב בין אקדמיה ושדה ויינתן מנקודת מבט אינטגרטיבית וביקורתית המפגישה בין הניסיון הקליני הרב של נותן הקורס, לבין המחקר בתחום, עם פרספקטיבה היסטורית. נקודות המבט הביקורתיות יתייחסו למחלוקות של מורה הקורס עם המערכת שהתפתחה בארץ בשנות התשעים ופועלת עד היום. נקודות מחלוקת אלו הן ביחס לנושאים הבאים: הדמוניזציה המיותרת שנעשית לסמים, ואף על פי כן, שכיחות השימוש גדלה. האסטרטגיה שיש לנקוט בתחום מדיניות הטיפול (אסכולת השיקום המלא מול אסכולת שיקום הנזק) והשפעתה על סמים ופשיעה מי צריך להיות כלול ביחידת ההתערבות? (המכור עצמו או קב' הסובלים מהתמכרותו), מה תפקיד המטפל בתחום זה (טיפול או פיקוח חברתי)? אורך/משך הטיפול? (זמן מוגדר מראש או ככול שיידרש).

סילבוס

פשיעה, מדיה ואינטרנט

מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מס' קורס: 61107

נ"ז: 2

 

הקורס נועד לבחון סוגיות נבחרות בתחום הצגת הסטייה והפשיעה בתקשורת בכלל ובאינטרנט בפרט. במסגרת הקורס נתייחס, למשל, לנושא אילו הדיווח על פשיעה, השפעת הדיווח התקשורתי על עיצוב המדיניות של מערכת אכיפת החוק ומערכות אחרות (לדוגמא, הכנסת, מערכת החינוך), יחסי הגומלין בין משטרה ותקשורת, התקשורת וההליך המשפטי, "רצח אופי בתקשורת", פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי באינטרנט , "פאניקה מוסרית" בתקשורת, עבריינים כגיבורי תרבות. הדיון בסוגיות יתמקד בהצגת מודלים תיאורטיים, סקירת המחקרים וניתוח של דוגמאות מתחום הסיקור התקשורתי.

סילבוס

אי שוויון במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61108

נ"ז: 2

 

 

סילבוס

פשעי סייבר

מרצה: ד"ר תמר ברנבלום

מס' קורס: 61109

נ"ז: 2

 

לאורך ההיסטוריה האנושית לוו הפיתוחים הטכנולוגיים השונים בניצולם ע"י עולם הפשע. האינטרנט והשימוש בו מאפשרים פריצת גבולות של זמן ומרחב כפי שהם מוכרים לנו ומעוגנים בחקיקה ובפיקוח הפורמאלי ע"י מוסדות המדינה. מכיוון שכך נוצרת אשליה של אנונימיות, ביטחון והיעדר פיקוח  התורמת לביטויים של אלימות ופשיעה.

קורס זה יבחן את גילויי הפשיעה והסטייה ברשת תוך מתן דגש לגורם האנושי - התוקפים והקורבנות.

יתר על כן, מכיוון שהעיסוק בפשיעה ובסטייה כרוך באופן הדוק בשאלת ההתמודדות עם תופעות אלו ובאופני הפיקוח והתגובה החברתית ביחס אליהן, נעסוק גם ברגולציה ובפיקוח החברתי של פשעי סייבר ומחשב 

סילבוס

תקון ומערכת הכליאה

מרצה: ד"ר נתנאל דגן

מס' קורס: 61210

נ"ז: 2

 

במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים לעונש המאסר ולבתי הסוהר והתקון. בין הנושאים שיידונו: מבט היסטורי על התפתחות בתי הסוהר, בתי הסוהר בהקשרם החברתי, בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים, תת- תרבות אסירים, מכאובי המאסר, תוכניות שונות (בכלא ועם השחרור), אוכלוסיות מיוחדות (נשים, קטינים), המאסר ומבקריו, חלופות למאסר.

סילבוס

פשעי מין- מאפיינים יחודיים

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61211

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בפשעי מין – אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, גילוי עריות, הטרדה מינית ועבירות מין באינטרנט – ובהגדרות שהחוק הישראלי מעניק להם, תוך דגש על המאפיינים הייחודיים לפשעים אלה.

סילבוס

בין טרור לפשיעה

מרצה: ד"ר שגית יהושע

מס' קורס: 61212

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בהגדרת הטרור, וכיצד פעילות טרוריסטית מתקשרת לעולם הפשיעה, ומכאן, מהי תגובתה של מערכת אכיפת החוק לפעילות שכזו. כמו כן נבחן כיצד ניתן לאפיין את ארגוני הטרור והחברים בהם וכן את פעולות הטרור עצמן מתוך הבנת הפסיכולוגיה, הרקע, המניעים והאידיאולוגיה הקשורים בכך. בקורס זה אף נבחן מהו הקשר בפועל בין פשיעה לטרור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעולם בכלל ובישראל בפרט, האם לטרוריסטים מאפיינים משותפים עם עבריינים "רגילים", האם הם מבצעים עבירות רגילות באופן כללי או למטרות הטרור בלבד.

סילבוס

פשעי צווארון לבן

מרצה: ד"ר אורי ברוק

מס' קורס: 61213

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בעבירות הצווארון הלבן והדרכים המוצעות בספרות להתמודד עמן.

סילבוס

 

*תלמידי משפטים אשר לוקחים את החטיבה יידרשו ללמוד רק 4 נ"ז של אבני פינה מהתחום הניסויי. תלמידי שאר החוגים- בהתאם להנחיות פקולטת האם.

את פירוט הקורסים ניתן לראות באתר השנתון האוניברסיטאי.