התכנית המואצת

התכנית המואצת

 

(1) תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר בקרימינולוגיה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

 

1. הקדמה

מדע הקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע המחייב הכרות יסודית של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות. קרימינולוגיה הוא שדה מחקר המשיק לתחומים רבים  כמו גיאוגרפיה, כלכלה, תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מדעי הרוח, מדעי הטבע מדעי הרפואה ואחרים. במכון נפתחה לפני שנתיים תכנית לימודים לבוגר בקרימינולוגיה, במתכונת דו חוגית בה תלמידים משלבים לימודי קרימינולוגיה עם חוגים שונים ומגוונים, והמחזור הראשון של תכנית זו יחל את לימודי השנה השלישית והאחרונה לתואר הבוגר בקרימינולוגיה בשנה"ל תשע"ט.

לאור התפתחויות אלה, המכון לקרימינולוגיה מעוניין לאתר תלמידי בוגר בקרימינולוגיה, מצטיינים ומבטיחים המצויים בשלבים הראשוניים של לימודיהם האקדמיים, כדי לחשוף ולקרב אותם מוקדם ככל האפשר ללימודי התואר השני בקרימינולוגיה. שילובם של אלה בלימודי המוסמך כבר במהלך לימודי הבוגר עשוי להוות תמריץ להמשך לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ או בחו"ל ותקוותנו שהם יהיו בין המובילים את המחקר הקרימינולוגי העתידי בישראל.

ניתן ללמוד בתכנית המואצת בשני מסלולים: מחקרי ועיוני.

 

2. תנאי רישום וקבלה לתכנית

הרישום יתבצע במזכירות המכון כרישום פנימי, המועמדים יעברו ועדת קבלה.

תלמידים באוניברסיטה העברית, אשר סיימו את שנת לימודיהם השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) במכון לקרימינולוגיה בממוצע כולל של 90 לפחות בקורסי קרימינולוגיה (ממוצע כולל של שנים א' ו ב').

 

3. תנאי קבלה לתואר המוסמך

לאחר השלמת תואר הבוגר יירשם התלמיד ברישום המקוון לתואר "מוסמך בקרימינולוגיה" במסלול 411  (מחקרי או עיוני) ולאחר דיווח קבלה ירשם כתלמיד מוסמך מן המניין.

לתואר מוסמך מחקרי יידרש ציון ממוצע כללי של 85 לפחות בתואר הבוגר ולתואר מוסמך עיוני ציון ממוצע כללי של 80 לפחות בתואר הבוגר.

הערה: תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי המוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר, וקורסי המוסמך לא יוכרו כחלק מהחובות לבוגר.

 

4. מהלך הלימודים בתוכנית:

החל משנת הלימודים השלישית ובמקביל להמשך לימודי הבוגר, ילמדו תלמידי התכנית את קורסי שנה א' בחוג 411 (מחקרי או עיוני). קורסים אלה יאוחסנו לתואר מוסמך ולאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים לפחות) והקבלה למוסמך, יוצאו הקורסים מאחסון ויועברו ללימודי המוסמך. תלמידים שיעמדו בהצלחה בדרישות המכון יסיימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת במסלול העיוני, ובמסלול המחקרי לאחר קבלת הציון בעבודת התזה (כתיבת התיזה במסלול המחקרי תיעשה לאחר סיום חובות השמיעה).

 

5. שכר לימוד

במהלך לימודי הבוגר ישלמו התלמידים חלק יחסי של 5% (שכ"ל בוגר) מערך הקורסים על הקורסים המאוחסנים. לאחר הקבלה למוסמך ישלמו התלמידים את ההשלמה ל-200% שכ"ל למוסמך.

 

6.  היקף הלימודים בתכנית בשני המסלולים:

היקף הלימודים בתוכנית הוא 32 נ"ז במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) ו-40 נ"ז במסלול עיוני.

 

מסלול מחקרי:

 • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול מחקרי) *:

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'

3

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'

3

סדנה לתלמידים מצטיינים / קורס בחירה

2

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

 • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול מחקרי)

קורס

נ"ז

סדנא לעבודות גמר א'

4

סדנא לעבודות גמר ב'

2

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

2

סמינר

4

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

 

                                           ***

 

מסלול עיוני:

 • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול עיוני) *:

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

מבוא למדע פורנזי

2

סדנה לתלמידים מצטיינים / קורס בחירה

2

קורסי בחירה

10

 

 

 

 

 

 • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול מחקרי)

קורס

נ"ז

מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

4

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

2

סמינר

8

קורסי בחירה

8

 

 

 

 

 

* היקף מקסימאלי. ניתן ללמוד היקף נמוך יותר של נקודות זכות.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בכפוף לאילוצי המערכת.

 

 

***

 

 

(2) תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השנייה, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5%. לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש וחצי שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך לאחר 2 סמסטרים נוספים.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במשפטים, אשר סיימו את שנת הלימודים הראשונה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים:

 • קו"ח
 • גיליון ציונים
 • אישור זכאות לתואר
 • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה, "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

***

 

(3) תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במדעי החברה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השלישית, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך ע"י הפקולטה למדעי החברה, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5% . לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* לאחר שנת לימודים נוספת.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במדעי החברה, אשר סיימו את שנת הלימודים השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים :

 • קו"ח
 • גיליון ציונים
 • אישור זכאות לתואר
 • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

 

* תלמידים אשר מעוניינים ללמוד במסלול המחקרי ולכתוב עבודת תזה, ימשיכו את לימודיהם במכון ככל שידרשו בהתאם לזמן כתיבת העבודה ולנהלי המכון. עבור עבודת התזה יגבה תשלום נוסף של 10% שכ"ל למוסמך בעבור כל שנה.