התכנית המואצת לתואר שני בקרימינולוגיה

התכנית המואצת

 

(1) תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר בקרימינולוגיה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

 

1. הקדמה

מדע הקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע המחייב הכרות יסודית של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות. קרימינולוגיה הוא שדה מחקר המשיק לתחומים רבים  כמו גיאוגרפיה, כלכלה, תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מדעי הרוח, מדעי הטבע מדעי הרפואה ואחרים. במכון נפתחה תכנית לימודים לבוגר בקרימינולוגיה, התוכנית נלמדת במתכונת דו חוגית בה תלמידים משלבים לימודי קרימינולוגיה עם חוגים שונים ומגוונים.

לאור התפתחויות אלה, המכון לקרימינולוגיה מעוניין לאתר תלמידי בוגר בקרימינולוגיה, מצטיינים ומבטיחים המצויים בשלבים הראשוניים של לימודיהם האקדמיים, כדי לחשוף ולקרב אותם מוקדם ככל האפשר ללימודי התואר השני בקרימינולוגיה. שילובם של אלה בלימודי המוסמך כבר במהלך לימודי הבוגר עשוי להוות תמריץ להמשך לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ או בחו"ל ותקוותנו שהם יהיו בין המובילים את המחקר הקרימינולוגי העתידי בישראל.

ניתן ללמוד בתכנית המואצת בשני מסלולים: מחקרי ועיוני.

 

2. תנאי רישום וקבלה לתכנית

תלמידים באוניברסיטה העברית, אשר סיימו את שנת לימודיהם השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) במכון לקרימינולוגיה בממוצע כולל של 85 לפחות בקורסי קרימינולוגיה (ממוצע כולל של שנים א' ו ב').

הרישום יתבצע במזכירות המכון כרישום פנימי, המועמדים יעברו ועדת קבלה.

על הבקשות לכלול גיליון ציונים מאתר המידע האישי, קורות חיים ואת הטופס המצורף מטה, ולהעבירן למירי מסקל: mirim@savion.huji.ac.il 02-5880485, עד ל- 11/08/2022.

לטופס הרישום

 

3. תנאי קבלה לתואר המוסמך

לאחר השלמת תואר הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר, יירשם התלמיד ברישום המקוון לתואר "מוסמך בקרימינולוגיה" במסלול 411  (מחקרי או עיוני) ולאחר דיווח קבלה יוכר כתלמיד מוסמך מן המניין.

לתואר מוסמך מחקרי יידרש ציון ממוצע כללי של 85 לפחות בתואר הבוגר ולתואר מוסמך עיוני ציון ממוצע כללי של 80 לפחות בתואר הבוגר (ממוצע של שני החוגים לבוגר).

הערה: תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי המוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר, וקורסי המוסמך לא יוכרו כחלק מהחובות לבוגר.

 

4. מהלך הלימודים בתוכנית:

החל משנת הלימודים השלישית, במקביל להמשך לימודי הבוגר, ילמדו תלמידי התכנית את קורסי שנה א' בחוג 411 (מחקרי או עיוני). קורסים אלה יאוחסנו לתואר מוסמך ולאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים לפחות) והקבלה למוסמך, יוצאו הקורסים מאחסון ויועברו ללימודי המוסמך. תלמידים שיעמדו בהצלחה בדרישות המכון יסיימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת במסלול העיוני, ובמסלול המחקרי לאחר קבלת הציון בעבודת התזה (כתיבת התיזה במסלול המחקרי תיעשה לאחר סיום חובות השמיעה).

 

5. שכר לימוד

במהלך לימודי הבוגר ישלמו התלמידים חלק יחסי של 5% (שכ"ל בוגר) מערך הקורסים על הקורסים המאוחסנים. לאחר הקבלה למוסמך ישלמו התלמידים את ההשלמה ל-200% שכ"ל למוסמך.

 

6.  היקף הלימודים המקסימלי בתכנית בשני המסלולים:

היקף הלימודים בתוכנית הוא 32 נ"ז במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) ו-40 נ"ז במסלול לא מחקרי.

 

מסלול מחקרי:

  • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול מחקרי):

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'

3

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'

3

סדנה לתלמידים מצטיינים

2

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

  • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול עיוני)

קורס

נ"ז

סדנא לעבודות גמר א'

4

סדנא לעבודות גמר ב'

2

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

2

סמינר

4

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

 

                                           ***

 

מסלול עיוני:

  • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול עיוני):

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

מבוא למדע פורנזי

2

מחקר אמפירי הלכה למעשה 6

סדנה לתלמידים מצטיינים

2

קורסי בחירה

6

 

 

 

 

 

  • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול מחקרי)

קורס

נ"ז

מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

4

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

2

סמינר

8

קורסי בחירה

8

 

 

 

 

 

 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בכפוף לאילוצי המערכת.

 

 

***

 

 

(2) תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר אוניברסיטה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

 

1. הקדמה

מדע הקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע המחייב הכרות יסודית של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות. קרימינולוגיה הוא שדה מחקר המשיק לתחומים רבים  כמו גיאוגרפיה, כלכלה, תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מדעי הרוח, מדעי הטבע מדעי הרפואה ואחרים.

 

 

2. תנאי רישום וקבלה לתכנית

תלמידים באוניברסיטה העברית, אשר סיימו את שנת לימודיהם השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע כולל של 85 לפחות בקורסי קרימינולוגיה (ממוצע כולל של שנים א' ו ב').

הרישום יתבצע במזכירות המכון כרישום פנימי, המועמדים יעברו ועדת קבלה.

לטופס הרישום

 

3. תנאי קבלה לתואר המוסמך

לאחר השלמת תואר הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר, יירשם התלמיד ברישום המקוון לתואר "מוסמך בקרימינולוגיה" במסלול 411  (מחקרי או עיוני) ולאחר דיווח קבלה יוכר כתלמיד מוסמך מן המניין.

לתואר מוסמך מחקרי יידרש ציון ממוצע כללי של 85 לפחות בתואר הבוגר ולתואר מוסמך עיוני ציון ממוצע כללי של 80 לפחות בתואר הבוגר (ממוצע של שני החוגים לבוגר).

הערה: תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי המוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר, וקורסי המוסמך לא יוכרו כחלק מהחובות לבוגר.

 

4. מהלך הלימודים בתוכנית:

החל משנת הלימודים השלישית, במקביל להמשך לימודי הבוגר, ילמדו תלמידי התכנית את קורסי שנה א' בחוג 411 (מחקרי או עיוני). קורסים אלה יאוחסנו לתואר מוסמך ולאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים לפחות) והקבלה למוסמך, יוצאו הקורסים מאחסון ויועברו ללימודי המוסמך. תלמידים שיעמדו בהצלחה בדרישות המכון יסיימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת במסלול העיוני, ובמסלול המחקרי לאחר קבלת הציון בעבודת התזה (כתיבת התיזה במסלול המחקרי תיעשה לאחר סיום חובות השמיעה).

 

5. שכר לימוד

במהלך לימודי הבוגר ישלמו התלמידים חלק יחסי של 5% (שכ"ל בוגר) מערך הקורסים על הקורסים המאוחסנים. לאחר הקבלה למוסמך ישלמו התלמידים את ההשלמה ל-200% שכ"ל למוסמך.

 

6.  היקף הלימודים המקסימלי בתכנית בשני המסלולים:

היקף הלימודים בתוכנית הוא 32 נ"ז במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) ו-40 נ"ז במסלול לא מחקרי.

 

מסלול מחקרי:

  • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול מחקרי):
קורסי השלמה נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה 2
מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה 6
שיטות מחקר בקרימינולוגיה 2
מושגי יסוד במשפט הפלילי * 2
יסודות סדר הדין הפלילי ודיני ראיות *

2

 

 

 

 

 

* תלמידי משפטים פטורים מקורסים אלו.

 

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'

3

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'

3

סדנה לתלמידים מצטיינים

2

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

 

  • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול מחקרי)

קורס

נ"ז

סדנא לעבודות גמר א'

4

סדנא לעבודות גמר ב'

2

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

2

סמינר

4

קורסי בחירה

4

 

 

 

 

 

 

                                           ***

 

מסלול עיוני:

  • לימודי שנה א' מוסמך במקביל לשנה ג' בוגר (מסלול עיוני):

 

קורסי השלמה נ"ז
תיאוריות בקרימינולוגיה 2
מושגי יסוד במשפט הפלילי * 2
יסודות סדר הדין הפלילי ודיני ראיות *

2

 

 

 

* תלמידי משפטים פטורים מקורסים אלו.

 

קורס

נ"ז

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

מבוא למדע פורנזי

2

מחקר אמפירי הלכה למעשה 6

סדנה לתלמידים מצטיינים

2

קורסי בחירה

6

 

 

 

 

 

  • לימודי שנה ב' מוסמך (מסלול מחקרי)

קורס

נ"ז

מערכת אכיפת החוק היבטים תיאורטיים

4

סמינר

8

קורסי בחירה

8

 

 

 

 

 

 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בכפוף לאילוצי המערכת.