מזכירות קרימינולוגיה

מזכירת המכון - בלהה כהן - 02-5882502

 bilhac@savion.huji.ac.il

רכזת לענייני בוגר - נטע איצקוביץ' - 02-5494960 netam@savion.huji.ac.il

רכזת לענייני מוסמך - מירי מסקל - 02-5880485 mirim@savion.huji.ac.il

 

מזכירות הפקולטה למשפטים

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים - 02-5882532

דיקנט הפקולטה- 02-5882528/9

 

דרכי הגעה

המכון לקרימינולוגיה

בניין וולפסון

קומה 1-

הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית

הר הצופים

ירושלים 9190501

 

מפת הקמפוס

 

צור קשר