מזכירות קרימינולוגיה

מנהלת המכון - אורית זרקא - 02-5882502 oritz@savion.huji.ac.il

מזכירת המכון - אולה גרינברג - 02-5494961 criminology@savion.huji.ac.il

תואר ראשון - נטע איצקוביץ' - 02-5494960 netam@savion.huji.ac.il

תואר שני - מירי מסקל - 02-5880485 mirim@savion.huji.ac.il

תכנית המשטרה - עינת סרי -

02-5881896 einatser@savion.huji.ac.il

מזכירות הפקולטה למשפטים

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים - 02-5882532

דיקנט הפקולטה- 02-5882528/9

 

דרכי הגעה

המכון לקרימינולוגיה

בניין וולפסון

קומה 1-

הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית

הר הצופים

ירושלים 9190501

 

מפת הקמפוס

 

צור קשר