תואר דוקטור

 

במכון לקרימינולוגיה מתקיימים לימודי דוקטורט במגוון תחומים. בין הנושאים שנחקרו במסגרת המכון ניתן לציין, אתניות ואלימות בבתי הכלא (המקרה הישראלי), האינטרנט כמרחב לפיקוח חברתי על פשיעה וסטייה, שיטור חברות מרובות תרבויות: יחסי יוצאי אתיופיה עם משטרת ישראל, מעצר ילדים והנגשה לצדק במזרח ירושלים ועוד.

הלימודים במכון מגוונים ונעשים בהנחיית הסגל הבכיר של המכון.

 

הנחיות המכון לקרימינולוגיה לקבלה ללימודי ד"ר:

א. מועמד המבקש להתקבל כתלמיד מחקר יגיש לרשות לתלמידי מחקר ולמכון את המסמכים הבאים:

 1. טופס הגשת המועמדות
 2. קורות חיים
 3. תעודות וגיליונות ציונים מהלימודים לתואר בוגר ולתואר מוסמך
 4. תקציר של עבודת המוסמך (במדעים הניסויים - חובה; במדעים העיוניים - או: עבודה אחרת במקרה של לימודים במסלול ישיר, ראו סעיף 6; אורך התקציר 1-2 עמודים)
 5. שני מכתבי המלצה
 6. מכתב המפרט כוונות המחקר ויכלול הסבר של התלמיד על הסיבות לבחירתו בהכנת עבודת מחקר בתחום ועל הנושאים בהם יתמקד בעבודת המחקר (כ–600 מלים). סטודנט אינו חייב את הסכמת המנחה לפני הגשת המועמדות, אך חייב להראות שתחומי המחקר שלו מתאימים לתחומי עבודת סגל המכון.
 7. סטודנט חייב לקבל הסכמת מנחה קבוע תוך שנה מתחילת הלימודים בתכנית.

 ב. תנאי סף לדיון במועמדות כתלמיד מחקר

 1. תואר מוסמך בתחום בו המועמד מבקש ללמוד לדוקטורט.
 2. 90 לפחות בעבודת המוסמך.
 3. 90 לפחות – ציון ממוצע לתואר מוסמך.  
 • הגשת מועמדות לדוקטורט בסמסטר א' תתאפשר עד 17.11.2021
 • הגשת מועמדות לדוקטורט בסמסטר ב' תתאפשר עד 18.5.2022

למידע נוסף לחצו כאן