ועדות

 

ראש המכון: פרופ' באדי חסייסי.

סגן ראש המכון: ד"ר רוני פקטור. 

הנהלת המכון: פרופ' דיויד וייסבורד - יו"ר, פרופ' באדי חסייסי, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן, פרופ' שמחה לנדאו, פרופ' לסלי סבה, פרופ' גדעון פישמן, פרופ' נחמן בן-יהודה, ד"ר חגית לרנאו.

ועדת קבלה: ד"ר רוני פקטור - יו"ר, ד"ר טל יונתן-זמיר.

ועדת דוקטורט: פרופ' דיויד וייסבורד - יו"ר, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' ראם שגב, פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן, פרופ' באדי חסייסי.

ועדה לעבודות מוסמך: פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן -  יו"ר, ד"ר ג'וש גצקו.