ועדות

 

ראש המכון: פרופ' באדי חסייסי

 

סגן ראש המכון: פרופ' רוני פקטור

 

הנהלת המכון:  פרופ' דיויד וייסבורד - יו"ר

פרופ' באדי חסייסי

פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן

פרופ' שמחה לנדאו

פרופ' לסלי סבה

פרופ' גדעון פישמן

פרופ' נחמן בן-יהודה

ד"ר חגית לרנאו

 

ועדת קבלה:   פרופ' רוני פקטור - יו"ר

ד"ר טל יונתן-זמיר

 

ועדת דוקטורט: פרופ' דיויד וייסבורד - יו"ר

 פרופ' באדי חסייסי

פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן

פרופ' ראם שגב

פרופ' רוני פקטור

ד"ר טל יונתן-זמיר

 

ועדה לעבודות מוסמך: פרופ' נאדירה שלהוב - קיבורקיאן -  יו"ר

ד"ר ג'וש גצקו

 

ועדת מלגות:    פרופ' דיויד וייסבורד

פרופ' באדי חסייסי

פרופ' רוני פקטור