רשויות המכון

 

 

פרופ' באדי חסייסי, ראש המכון - 02-5883387, badi.hasisi@mail.huji.ac.il

 

פרופ' רוני פקטור, סגן ראש המכון - 02-5882590, rfactor@mail.huji.ac.il

 

גב' אורית זרקא, מנהלת המכון - 02-5882502, oritz@savion.huji.ac.il

 

גב' אולה גרינברג, מזכירה - 02-5494961, criminology@savion.huji.ac.il

 

גב' אפרת ברוכים, מנהלנית תואר בוגר, 02-5494960, efratbru@savion.huji.ac.il

 

גב' מירי מסקל, עוזרת לענייני הוראה (תואר מוסמך), 02-5880485, mirim@savion.huji.ac.il

 

גב' עינת סרי, מנהלנית תכנית המשטרה, 02-5881896, einatser@savion.huji.ac.il