רשויות המכון

 

 

פרופ' באדי חסייסי, ראש המכון - 02-5883387, badi.hasisi@mail.huji.ac.il

ד"ר רוני פקטור, סגן ראש המכון - 02-5882590, rfactor@mail.huji.ac.il

גב' בלהה כהן, מזכירת המכון - 02-5882502, bilhac@savion.huji.ac.il

גב' נטע איצקוביץ', ע. לענייני הוראה (תואר בוגר), 02-5494960, netam@savion.huji.ac.il

גב' מירי מסקל, ע. לענייני הוראה (תואר מוסמך), 02-5880485, mirim@savion.huji.ac.il

גב' פאולה צמח, רכזת לענייני תואר מוסמך, 02-5882545, paulaz@savion.huji.ac.il