חילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים

 

המכון לקרימינולוגיה מאפשר יציאה לחילופי סטודנטים לתלמידי התואר הראשון בשנתם השלישית ללימודים, דרך המסלולים האוניברסיטאיים.

פירוט המסלולים והליך ההרשמה, ניתן לקבל באתר המשרד הבינלאומי של האוניברסיטה העברית.

 

התנאים ליציאה לחילופין באופן כללי ובמכון לקרימינולוגיה בפרט, הינם:

1. ממוצע 80 לפחות בכל קורסי שנה א' של התלמיד/ה.

2. היציאה לחילופין מותנית במינימום 10 נ"ז ומקסימום 20 נ"ז.

    התלמיד/ה רשאי/ת לצאת על חשבון קרימינולוגיה בלבד או על חשבון שני החוגים.

    במקרה בו היציאה היא דרך קרימינולוגיה- על התלמיד/ה ללמוד במסגרת החילופין מינימום 10 נ"ז (קורסי בחירה או אבני פינה).

    במקרה בו היציאה היא דרך שני החוגים- על התלמיד/ה ללמוד במסגרת החילופין מינימום 4 נ"ז קורסי קרימינולוגיה, והיתר בחוג השני.

    לא ניתן ללמוד במסגרת החילופין קורסי חובה או סמינרים.

3. היציאה תהייה במשך סמסטר אחד בלבד. נהוג לצאת לחילופין בסמסטר א'.

4. שני קורסי הסמינר בקרימינולוגיה של שנה ג' ילמדו בסמסטר ב'.

5. בכדי שיוכרו הקורסים שהתלמיד/ה למד/ה במסגרת החילופין, על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורסים במוסד המארח ולקבל ציון עובר.

6. הכרת הקורסים מתבצעת ע"י פקולטת האם של התלמיד/ה עם החזרה לארץ ולאחר העברת גיליון ציונים רשמי.

 

שים לב,

  • כל הקורסים אשר בכוונת התלמיד/ה ללמוד במסגרת חילופי הסטודנטים, צריכים להיות מאושרים ע"י המכון לקרימינולוגיה טרם היציאה לחו"ל על מנת להבטיח הכרה אקדמית.
  • הקורסים שילמדו בחו"ל במסגרת הסכמי החילופין שהאוניברסיטה העברית מכירה בהם, לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות.
  • יש לקחת בחשבון את האפשרות שהדבר יגרום להארכת משך הלימודים לתואר, כולל המשתמע מכך לגבי תשלום שכר לימוד.