מפגשי מתעניינים לתואר ראשון בקרימינולוגיה

ביום 24/02/2021 התקיימו 2 מפגשים של צוות המכון לקרימינולוגיה עם מתעניינים לתואר ראשון בקרימינולוגיה.

ניתן לצפות בהקלטות כאן:

הקלטה 1

הקלטה 2