פפפ

יצא לאור- קרימיניתון 9

ינואר 24, 2018
לוגו המכון והפקולטה

קרימיניתון מספר 9 יצא לאור!

תודה רבה למירי מסקל על העריכה, ולסגל המכון ולסטודנטים היקרים על העשייה וההישגים שיש להתגאות בהם.

 

המשך עשייה פוריה ומובילה!