פפפ

ביקור משפחת דרפקין במכון לקרימינולוגיה

נובמבר 23, 2017
ביקור משפחת דרפקין

שרה דרפקין, נינת מייסד המכון לקרימינולוגיה- פרופ' ישראל דרפקין, ואימה, בת' דרפקין, אשת הנכד, זכו לקבל סיור במכון לקרימינולוגיה ולשמוע על פועלו מפרופ' באדי חסייסי, ראש המכון, ופרופ' לסלי סבה, פרופסור אמריטי במכון.