פפפ

המכון לקרימינולוגיה זכה במכרז ללימודים אקדמיים של משטרת ישראל

אוגוסט 1, 2018
משטרה

המכון לקרימינולוגיה זכה במכרז ללימודים אקדמיים של משטרת ישראל, במסגרתו ילמדו שוטרים לימודי תואר ראשון ותואר שני בקרימינולוגיה.

לימודים אלו יקנו ידע, ערכים ופיתוח מיומנות מקצועית הדרושה לביצוע תפקידי המשטרה.