פפפ

מכרז לתכנית ההצטיינות- "Full Time"

אוגוסט 15, 2017
פרסים

סטודנטים מצטיינים במכון לקרימינולוגיה (דוקטורנטים/ מסטרנטים במסלול המחקרי), מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית ההצטיינות של המכון, מסלול ה- "Full Time", לשנת הלימודים תשע"ח.

 

סטודנטים במסלול זה זכאים למלגת מחיה חודשית, מקדישים את מלוא זמנם למחקר/הוראה במכון לקרימינולוגיה ולכתיבת עבודת תיזה/ דוקטורט. לא ניתן לשלב עבודה נוספת עם חברות במסלול.

המכון יעשה כמיטב יכולתו לשלב את המלגאים כאסיסטנטים בהוראה ובמחקר.   

 

המשך השייכות למסלול יבחן מידי שנה בהתבסס על ההישגים האקדמיים של הסטודנט/ית. זמן מקסימאלי בתכנית הנה 3 שנים למסטרנט  ו- 4 שנים לדוקטורנט.

 

על המעוניינים לפנות בכתב ולצרף את החומרים הבאים:

    מכתב פניה

    קורות חיים, הכוללים (בין היתר) רקע אקדמי מפורט, פרסים/מלגות קודמים, וניסיון קודם במחקר/הוראה/תרגול (אם יש).

    גיליון ציונים

 

 

את הפניה יש להגיש במעטפה סגורה לגב' בלהה כהן במזכירות המכון לקרימינולוגיה לא יאוחר מה- 15.9.2017 ולציין על גבי המעטפה "מועמדות למכרז למסלול הצטיינות".