פפפ

מכרז למשרות מתרגלים, עוזרי הוראה ומחקר לשנה"ל תשע"ט

יולי 4, 2018
האוניברסיטה העברית

 

 

 

במכון לקרימינולוגיה מתפנות משרות של מתרגלים, עוזרי הוראה ועוזרי מחקר לתלמידי מ.א. ולדוקטורנטים בשנת הלימודים תשע"ט.

 

 

 

 

על המעוניינים לפנות בכתב ולצרף קורות-חיים, הכוללים את הפרטים הבאים:

  • פרטים אישיים, לרבות מספר ת"ז; כתובת נוכחית, מספר טלפון ומקום מגורים מתוכנן בשנה"ל תשע"ט (תינתן עדיפות למועמדים שיתגוררו בשנה"ל תשע"ט בירושלים)
  • קורות חיים, לרבות רקע אקדמי מפורט
  • האם בדעת המועמד/ת לעבוד במקום נוסף בשנה"ל תשע"ט
  • ניסיון קודם בהוראה או במחקר (אם קיים)
  • שמות ממליצים והמלצות (אם ישנם)

 

לשימת-לבכם:

לא יתקבלו מועמדים שלא יהיו תלמידי האוניברסיטה בשנה"ל תשע"ט.

כל המשרות הן חלקיות.

בעקרון - לא יתקבלו תלמידים שהועסקו כעוזרי הוראה או מחקר למעלה מארבע  שנים; ולא יתקבלו דוקטורנטים המועסקים ככאלה למעלה משש שנים.

 

 

את ההצעות יש להגיש בכתב לבלהה כהן, המכון לקרימינולוגיה, ולציין על גבי המעטפה "מועמדות למכרז למשרות הוראה ומחקר".