פפפ

מכרז לתכנית ההצטיינות- "Full Time" לשנה"ל תשע"ט

יולי 4, 2018
האוניברסיטה העברית

סטודנטים מצטיינים במכון לקרימינולוגיה (דוקטורנטים/ מסטרנטים במסלול המחקרי), מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית המצטיינים של המכון בשנת הלימודים תשע"ט.

 

סטודנטים במסלול זה זכאים למלגת מחיה חודשית ומקדישים את מלוא זמנם למחקר/הוראה במכון לקרימינולוגיה ולכתיבת עבודת תזה/דוקטורט. לא ניתן לשלב עבודה נוספת עם חברות במסלול.

המכון יעשה כמיטב יכולתו לשלב את המלגאים כעוזרי הוראה ומחקר.

 

המשך השייכות לתכנית תבחן מידי שנה בהתבסס על ההישגים האקדמיים של הסטודנט/ית. זמן מקסימאלי בתכנית הינה 3 שנים למסטרנט  ו- 4 שנים לדוקטורנט.

 

על המעוניינים לפנות בכתב ולצרף את החומרים הבאים:

  • מכתב פניה
  • קורות חיים, הכוללים (בין היתר) רקע אקדמי מפורט, פרסים/מלגות קודמים, וניסיון קודם במחקר/הוראה/תרגול (אם יש).
  • גיליון ציונים

 

 

את הפניה יש להגיש במעטפה סגורה לגב' בלהה כהן במזכירות המכון לקרימינולוגיה, ולציין על גבי המעטפה "מועמדות למכרז לתכנית מצטיינים".