פפפ

מלגות הצטיינות לתלמידי מוסמך חדשים במסלול המחקרי