פפפ

קול קורא למלגות על רקע סוציו אקונומי

אוקטובר 15, 2017
האוניברסיטה העברית

תלמידי התואר הראשון מוזמנים להגיש בקשות למלגה על רקע סוציו אקונומי, מטעם אגודת הסטודנטים והפקולטה למשפטים בשיתוף עם עיריית ירושלים.

את הבקשות יש להגיש לגב' יפה אליהו במייל: yafae@savion.huji.ac.il עד לתאריך 5.11.17.

לא תתקבלנה בקשות נוספות לאחר תאריך זה.

 

מצורף הקול קורא.