פפפ

שימו לב- טופס חדש עבור בקשה למועד מיוחד

דצמבר 7, 2017
האוניברסיטה העברית

תלמידים יקרים,

החל משנת תשע"ח אנו עוברים למילוי טופס מקוון עבור בקשה למועד מיוחד.

את התנאים לקבלת מועד מיוחד ניתן לראות בתקנון הפקולטה למשפטים.

שימו לב, רק בקשות שיוגשו באמצעות הטופס המקוון ייבחנו.

 

למילוי הטופס