פפפ

Save the Date- כנס דרפקין

פברואר 4, 2018
האוניברסיטה העברית

הפקולטה למשפטים

המכון לקרימינולוגיה

 

בתמיכתם האדיבה של:

 

מרכז אהרון ברק למחקר משפטי אינטרדיסציפלינרי

מכון הארי ומיכאל סאקר לחקר המשפט ומשפט השוואתי

מרכז מינרבה לזכויות האדם

 

מתכבדים להזמינכם לכנס בינלאומי בנושא:

 

"כליאה ואזרחות"

אשר יתקיים במסגרת כנס דרפקין השנתי ויוקדש לכבודו של פרופ' לסלי סבה

 

בין נושאי הכנס:

ההכרה בזכויות האסירים: היבטים היסטוריים, משפטיים וחברתיים

דפוסים של אזרחות בכלא: הלכה למעשה

האסיר כאזרח לאחר הכליאה

 

בין המשתתפים:

 

Prof. Malcolm Feeley, USA

 

Prof. Elena Larrauri, Spain

 

Prof. Christopher Uggen, USA

 

Prof. Dirk van Zyl Smit, UK

 

הכנס יתקיים ביום שני, ט"ו באייר תשע"ח, 30 אפריל 2018

בשעה 09:30

בספריית מכון טרומן שבהר הצופים, האוניברסיטה העברית ירושלים