פרסים

פרסיםברכות לפרופ' דייויד וייסבורד על זכייתו בפרסים:

"August Vollmer Award"

For “outstanding contributions to justice or to the treatment or prevention of criminal or delinquent behavior”, American Society of Criminology 2017

 

 

פרסיםמאמרה של ד"ר טל יונתן-זמיר- Predicting procedural justice in police-citizen encounters

נבחר כאחד מחמשת המאמרים הנקראים ביותר בכתב העת המוביל  "Criminal Justice and Behavior" בשנת 2016. מבוסס על: "Journal Citation Reports - Clarivate Analytics, 2017 2016".

במאמר, שמבוסס על מחקר שביצעה ד"ר יונתן-זמיר בתקופת השתלמות הבתר-דוקטוראט, משתמשים ד"ר יונתן-זמיר ועמיתיה בתצפיות סיסטמאתיות בכדי לזהות את הגורמים שמשפיעים על מידת ההוגנות שיפגין שוטר בעת אינטראקציה עם אזרח. החוקרים זיהו מספר גורמים שמשפיעים על מידת ההוגנות שהשוטר צפוי להפגין, כולל בין היתר: "תפקיד" האזרח בסיטואציה (חשוד או עד אל מול הקורבן), כמות האזרחים בזירה, כמות האינטראקציות שהשוטר קיים במהלך המשמרת עד לאותו הרגע, סוג המפגש (מפגש תנועה אל מול מפגשים אחרים), ותפקיד השוטר בזירה (שוטר מוביל אל מול שוטר גיבוי). מקור המאמר המלא:

Mastrofski, S.D., Jonathan-Zamir, T., Moyal, S., and Willis, J. (2016). Predicting procedural justice in policecitizen encounters. Criminal Justice and Behavior, 43(1), 119-139.

 

פרסיםמאמרם של פרופ' דיויד וייסבורד ושי עמרם- The law of concentrations of crime at place: the case of Tel Aviv-Jaffa

נבחר כמאמר השני המצוטט ביותר על ידי כתב העת הבינלאומי "Police Practice and Research".

המאמר בוחן את "חוק ריכוזיות הפשיעה" בתל אביב-יפו וככל הידוע הוא אחד המאמרים הראשונים שפורסמו הבוחנים את ה"חוק" מחוץ לערי צפון אמריקה. נמצא כי ריכוזי הפשע במקטעי רחובות בשנת 2010 היו דומים להפליא לאלה שנצפו בצפון אמריקה.
מאז שפורסם בשנת 2014 , המחקר הינו המצוטט ביותר במהלך השנים האחרונות.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15614263.2013.874169

 

 

פרסים  ברכות לפרופ' דייויד וייסבורד על זכייתו בפרסים:

"Mentor Award"

פרס הניתן לו על מצוינות בהדרכה בתחום הקרימינולוגיה ואכיפת החוק, מטעם האגודה הישראלית לקרימינולוגיה.

הפרס ניתן במסגרת הכנס השנתי של ה-ASC שהתקיים ב- 2016.

"National Associate"

פרס הניתן לו כהכרה בשירות שעשה ובתרומתו יוצאת הדופן למען האקדמיה הלאומית למדע בארה"ב.

"MacNamara Award"

פרס הניתן לו על ידי ה- ACIS על פרסום מאמר מצוין באופן יוצא מן הכלל.

Telep, C. W. Mitchell, R. J., & Weisburd, D. (2014). How much time shold the police spend at crime hot spots? Answers from a police agency directed randomized field trial in Sacramento, California. Justice Quarterly, 31(5), 905-933. (2016)b

 

 

פרסים  ברכות לפרופ' באדי חסייסי על זכייתו בפרס:

המאמר המצטיין בתחרות המאמרים של "הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט" לשנת 2016.

Badi Hasisi and Deborah Bernstein, "Multiple Voices and the Force of Custom on Punishment: Trial of 'Family Honor Killings' in Mandate Palestine", Law and History Review, 34 (1, Feb. 2016): 115-154

המאמר נכתב ביחד עם פרופ' דבי ברנשטיין מאוניברסיטת חיפה והוא מנתח ניתוח היסטורי סוציו-לגאלי את טיפולה של מערכת המשפט המנדטורית בפלשתינה- א"י בפרקטיקה המנהגית של רצח נשים ע"י קרוביהן הגברים בטענה לחילול כבוד המשפחה. סוגיה זו משמת במאמר עדשה שהמחברים מתבוננים דרכה על המתח בין הגישה הקולוניאלית של אי-התערבות במסורות מנגיות ודתיות מקומיות לבין גישת "המשימה המתרבתת" של שליטים קולוניאליים, האמורה להביא לביעור התנהגויות שבעיניים קולוניאליות נחשבות בלתי-קבילות מבחינה מוסרית.

 

 

פרסים  ברכות לד"ר טל יונתן זמיר על זכייתה בפרסים:

"החוקר הצעיר" של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה לשנת 2015.

הפרס מוענק פעם בארבע שנים לחוקר/ת הצעיר/ה שהצטיינו בהישגיהם האקדמיים.

"הקריירה המוקדמת" מטעם "החטיבה לשיטור" (The Division of Policing) של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה לשנת 2015.

הפרס מוענק בגין תרומה מחקרית יוצאת מן הכלל לתחום השיטור, ע"י חוקר שקיבל את תואר הדוקטור במהלך חמש השנים האחרונות. הפרס הוענק בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה שהתקיים בנובמבר 2015 בוושינגטון.

 

 

פרסים  ברכות לד"ר ברק אריאל על זכייתו בפרס:

"אליס ואלמה בירק למצוינות במשפט לשנת 2015"

ד"ר אריאל עוסק במחקר במגוון תחומים בקרימינולוגיה, בעיקר בנושאים הקשורים לקרימינולוגיה ניסויית. יש לו הישגים מעולים בתחום המחקר והוא זוכה להערכה גבוהה מאד בקהילת החוקרים בעולם בקרימינולוגיה. טקס הענקת הפרס התקיים בחודש יוני, 2015 בבית מאירסדורף.

 

 

פרסים   ברכות לפרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן:

על הכבוד בו זכתה בכך שספרה: "Militarization and  Violence against Women in Conflict Zones in the Middle East" נכלל ברשימת עשרת הספרים האקדמיים הטובים ביותר של נשים בעולם הערבי.

ועל זכייתה ב"אות קטן", אות אשר ניתן לה כהכרה בפעילותה ההתנדבותית לקידום צדק מגדרי בישראל. פרופ' שלהוב קיבורקיאן נבחרה מתוך ארבע עשרה נשות אקדמיה בולטות בתחום, בשנת תשע"ו, הישג שמשקף את מחויבותה לקידום צדק מגדרי.