יות"מ - יועצת תומכת

יות"מ - יועצת תומכת

 

היועצת התומכת (יות"מ) לשיווין הזדמנויות ומניעת נשירה של המכון לקרימינולוגיה מייעצת ומסייעת בעת קשיים באקדמיה בתחומים לימודיים, כלכליים, אישיים ונפשיים. יתר על כן, ניתן לקבל חונכויות פרטניות/קבוצתיות לליווי הסטודנט לאורך השנה. סטודנטים אשר משתייכים לאוכלוסיות כגון עולים חדשים, חברה ערבית, מוצא אתיופי, בוגרי החינוך החרדי, הורים, לקויי למידה או כאלו הזקוקים לנגישות, מוזמנים להתייעץ בדבר זכויות נוספות להן עשויים להיות זכאים.

ניתן לפנות בעזרת מערכת הפניות החדשה בקישור: (שימו לב, יש להעתיק את הקישור בשלמותו לגוגל על מנת שיפעל)
https://sf_prod_hr.formtitan.com/MenteeRequest?ssoauth=ft

שעות קבלה בקמפוס, במשרד 363ב' בקומה של ספריית משפטים,
ימי שני:  15:00-17:30
ימי שלישי: 14:15-16:30
ימי חמישי: 12:30-14:00
מייל: crim.adviser@mail.huji.ac.il
במקרים דחופים: בוואטסאפ או בנייד 0526284711