לימודי השלמה

לימודי השלמה

 

מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש ללימודי מוסמך בקרימינולוגיה יוכלו להגיש מועמדות ללימודי שנת השלמה.

לימודי ההשלמה מתבצעים במהלך שנה אקדמית אחת, בה ילמד המועמד כארבעה קורסים מתוך קורסי ההשלמה, החובה והבחירה שקיימים במכון (לא כולל קורסי קיץ).

עבור כל תלמיד השלמה תיקבע תכנית אישית על ידי ועדת ההוראה של המכון, תוך התייחסות ללימודי הבוגר, והתייחסות למסלול אותו מעוניין התלמיד ללמוד לאחר שנת ההשלמה.

במקרים מסוימים תינתן למועמד אפשרות לבחור קורסים, על מנת להשלים את מכסת לימודי ההשלמה.

הרישום הטכני לקורסים יתבצע באמצעות אתר הרישום לקורסים

על מנת לעבור בהצלחה את שנת ההשלמה, על המועמד להשיג ציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים.

התשלום לשנת ההשלמה הוא לפי שכר הלימוד לתואר בוגר, 5% משכ"ל לתואר בוגר עבור כל שעת לימודים. על תשלום זה יתווספו 10% תקורה ותשלומים נלווים.

(ניתן להירשם ללימודי ההשלמה למסלולים 409 – עיוני, 410 ו 411 - עיוני )