מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

 

מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם בידע אקדמי ובכדי לחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים השונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התכנית תיצור ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 44 נ"ז, המורכבת מקורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט וקורסי בחירה.

התלמידים ילמדו במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ, וישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימי ב' (בשעות אחר הצהרים) ובימי- ו' (בשעות הבוקר).

במהלך שנת הלימודים יקבעו כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים, עורכי דין, עו"ס, מוסדות אכיפה אזרחיים וכדו').

 

תכנית הלימודים- 44 נ"ז

קורסי חובה- 30 נ"ז

כתיבה אקדמית

מרצה

מס' קורס: 61807

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

מחקר אמפירי הלכה למעשה

מרצה: פרופ' ברק אריאל

מס' קורס: 61918

נ"ז: 6

 

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בקרימינולוגיה כמותנית, מדיניות מבוססת ראיות ואבני דרך בקרימינולוגיה יישומית. הקורס כולל סטטיסטיקה, שיטות מחקר ויישומי מחשב.

סילבוס

מערכת אכיפת החוק- היבטים תאורטיים

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61888

נ"ז: 4

 

מטרת הקורס הנה לבחון סוגיות ליבה הנוגעות למערכת אכיפת החוק בארץ ובכלל, דרך הפריזמה של תיאוריות ארגוניות והתנהגותיות. נדון בהיבטים שונים הרלוונטיים לארגוני מערכת אכיפת החוק כגון מערכות פתוחות מול סגורות, מורכבות מטרות הארגון, מבנים בלתי פורמאליים בארגונים, השפעות סביבתיות על הארגון ועוד, ונבחן את יישום המודלים ב"עולם האמיתי". הקורס בנוי כסדנא המשלבת הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורחים ועבודה עצמאית.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61805

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61855

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

היבטים תיאורטיים בשיטור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61771

נ"ז: 2

 

בניגוד לדעה הרווחת, כי תפקיד המשטרה הוא לטפל בפשיעה גרידא, מוטלות עליה עוד משימות רבות ומגוונות. על מנת להתמודד עם מטלות אלה, פותחו במהלך השנים מודלים שונים של שיטור. מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים למודלים של שיטור שנעשה בהם שימוש במשטרות בעולם ובישראל. הסטודנטים ילמדו אודות השיטור הסטנדרטי, שיטור פתרון בעיות, גישת החלונות השבורים, שיטור מוקדי פשיעה ועוד. לגבי כל מודל, יוצגו הקונטקסט ההיסטורי שבו התפתח, הנחות וכללי יסוד של המודל, ישום המודל הלכה למעשה, פיתוחים עדכניים וביקורת.

סילבוס

* פרויקט בנושא אכיפת חוק

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61818

נ"ז: 6

 

במסגרת הפרויקט הסטודנטים יבחרו (בהתאם לפעילותם המקצועית בארגוני אכיפת החוק השונים ובהסתמך על ניסיונם), נושא הקרוב לליבם לשם לימודו והכרתו באופן מעמיק, תוך שימוש בכלים וידע אקדמי שצברו במהלך לימודיהם. בנושא הנבחר תכתב עבודת גמר במסגרת "פרויקט אכיפת חוק".

סילבוס

** קריאה מודרכת

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61824

נ"ז: 4

 

במסגרת הקורס יבחרו הסטודנטים נושא מעולם הקרימינולוגיה שקרוב לליבם, יזהו את הפריטים הביבליוגראפיים הרלוונטיים, יכינו ראשי פרקים ולבסוף יכתבו סקירת ספרות מקיפה על הנושא, שתכלול התפתחות כרונולוגית של המחקר בתחום, זרמים מובילים, ביקורות, סיכום הידע העדכני וכיוונים אליהם התחום צפוי להתפתח בעתיד.

סילבוס

 

הערה: הקורס מורכב ממפגשים אישיים בהם תתקיים הנחייה פרטנית לכל תלמיד/ה.

ויקטימולוגיה ו(אי) נגישות לצדק בקרב אוכלוסיות מוחלשות

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61732

נ"ז: 2

 

תחום הוויקטימולוגיה (Victimology) מתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום מרכזי בשיח האקדמי והחברתי כתחום מחקר משמעותי אשר מתמקד בקורבנות פשיעה. בקורס זה נכיר מושגי יסוד בשדה הידע הויקטימולוגי ונבחן אותם באופן ביקורתי. ראשית, נבחן את התפתחות מושג ה'קורבנות' מפרספקטיבה היסטורית ואת הגישות התיאורטיות השונות כלפי 'קורבנות', תוך דיון במקומו של הקורבן בחברה בכלל ובמערכת אכיפת החוק בפרט. נבחן נתונים בנוגע לקורבנות בקבוצות חברתיות שונות ונשים דגש על קורבנות באוכלוסיות מוחלשות (על צירים של אתניות, מוצא, מעמד, נטייה מינית, גיל ומגדר) תוך בדיקת יחסיהן עם הממסד ו(אי)נגישותן לצדק. שנית, נציג מחקרים בתחום של קורבנות והשפעותיה ברמה האישית והחברתית, בהיבטים חברתיים, משפטיים, כלכליים, בריאותיים ונפשיים. נוסף על כך, נרחיב את מושג הקורבנות ונעלה שאלות חברתיות רחבות על 'אזרחים בסיכון', על פחד מפשיעה ועל משמעותם של שיחים על 'קורבנות' במרחבים שונים. בנוסף נבחן את ההיסטוריה וההתפתחות של 'התנועה לזכויות הקורבן' ואת המדיניות החברתית המכוונת כלפי רווחת קורבנות פשיעה וננסה לחשוב יחד ולהציע דרכים לשיפור ועשייה בתחום.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

*** קורסי בחירה- 8 נ"ז

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

מערכות תקון בישראל- טיפול ושיקום עבריינים

מרצה: ד"ר רותם אפודי

מס' קורס: 61770

נ"ז: 2

 

קורס זה סוקר את מערכות התקון השונות בישראל ובעולם, ואת דרכי ההתמודדות בטיפול ושיקום עבריינים ופורעי חוק. 
במסגרת הקורס, נעמוד על דילמות שונות המתעוררות מעצם הטיפול בעבריינים, נבחן את תועלות השיקום אל מול תועלות הענישה, ונכיר ממצאי מחקרים עדכניים העוסקים במועדות של עבריינים, בסיכויי השיקום ובפיקוח אחר צעדיהם. 
הקורס יתמקד בעיקר בדרכי טיפול ושיקום של אסירים בבתי הכלא, בפיקוח ובטיפול של אסירים משוחררים, בשיקום עבריינים באמצעות תעסוקה, טיפול ומעקב אחר עברייני מין, שיקום בני נוער וצעירים, וטיפול במכורים לסמים. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61795

נ"ז: 2

 

הקורס "הקצנה ואלימות פוליטית" הוא קורס מבוא הסוקר תהליכי רדיקליזציה, ומתמקד באינטראקציה בין גורמי סיכון ברמת הפרט לחשיפה לגורמי הקצנה בסביבתו. נבדוק כיצד מתפתח הפוטנציאל לאלימות פוליטית וטרוריזם, ואלו גורמים סביבתיים עשויים לעודד או למגר את המעבר מפוטנציאל כזה למעורבות באקט אלים על רקע פוליטי. 
הקורס בנוי משלושה חלקים עיקריים: הראשון סוקר את המושגים אלימות פוליטית, טרוריזם ורדיקליזציה, כיצד נחקרו מושגים אלו עד כה, ומהם האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים חוקרים בתחום. החלק השני עוסק בתיאוריות קרימינולוגיות על אלימות פוליטית, ומתמקד בתיאורית הפעולה המצבית (SAT) כמסגרת תיאורטית להמשגה והבנה של תהליך הרדיקליזציה. החלק השלישי סוקר שיטות למניעה ושיטור של אלימות פוליטית וטרוריזם, ובכלל זה מניעה מוקדמת של רדיקליזציה ברמת הפרט וברמה המוסדית, שיטור מחאה ואלימות פוליטית והתמודדות עם טרור. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

סטייה חברתית

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61820

נ"ז: 2

 

במסגרת הקורס נדון בהגדרות השונות לסטייה חברתית; מהי סטייה, מי המגדירים אותה; אלו אינטרסים מעורבים בתהליך ההגדרה. בין התופעות החברתיות המוגדרות כסטייה ניתן למנות סוגים שונים של פשיעה, התמכרויות שונות, העדפות מיניות וכיו"ב. נדון בגישות שונות המנסות להסביר סטייה חברתית על מגוון מרכיביה כמו קונסטרוקציוניזם, פוזיטיביזם, פונקציונליזם, תיוג, פיקוח חברתי ועוד.

סילבוס

משפט וחברה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61864

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס, נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. 
הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות. 

סילבוס

 

הערה: קורס מקוון

מערכת הכליאה בישראל: חיים בין חומות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61847

נ"ז: 4

 

בסמינר נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל הנחלקים לחמש רמות של עניין ודיון: א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?.במסגרת הסמינר ייערכו כשניים עד שלושה סיורים לבתי הכלא (חלה חובת השתתפות בסיורים אלה); במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס. הסמינר מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. חובות הקורס: עבודה סמינריונית והצגתה בכיתה.

סילבוס

מסלולי חיים עבריניים

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61831

נ"ז: 2

 

מדע הקרימינולוגיה עוסק בשאלה ׳מדוע חלק מהאנשים עוברים על החוק בעוד שאחרים שומרים על החוק׳. קורס זה מנסה לענות על שאלה זו תוך תשומת הלב לנקודת הזמן שבו התחילה ההתנהגות העבריינית ("onset"), תקופת הזמן שנמשכה ("persistence"), והחדילה מעבריינות ("desistance"). ארבעת חלקי הקורס יאפשרו לבחון את ההיבטים השונים של מסלולי החיים העברייניים. החלק ראשון יסקור את מסלולי החיים העברייניים במדע הקרימינולוגיה, יבחן את הקשר בין גיל למעורבות בפשע, ויציג את שיטות המחקר המתאימות. החלק השני של קורס יעסוק בתקופת הילדות ויפרט על השפעות הביולוגיות והמשפחתיות על התפתחות אורח חיים עברייני. החלק השלישי יפרט על מאפייני העבריינות בגיל ההתבגרות—תקופה בה מגיעה המעורבות העבריינית לשיאה. החלק הרביעי יעסוק בעבריינות בתקופת הבגרות תוך התמקדות במגוון התיאוריות המסבירות חדילה מפשע.

סילבוס

רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי

מרצה: ד"ר קונסטנטים זייצב וד"ר ציפי כהנא

מס' קורס: 61914

נ"ז: 2

 

הקורס נועד להקנות לתלמידים יסודות באנליזה פורנזית ביולוגית הכוללת: שיטות ביולוגיות במדע הפורנזי תוך התמקדות ב DNA, אנתרפולוגיה וזיהוי פנים ורפואה משפטית. בחלק הראשון ילמדו עקרונות בדיקות DNA הכוללת תיאור המערכת הביולוגית עליה מבוסס זיהוי DNA, שיטות איסוף דגימות ביולוגיות, בידוד והפקת פרופיל DNA והשוואה למאגר פרופילים של נחקרים באזהרה האגורים במחשבי המשטרה. כמו כן ילמדו שיטות ותיקות וממוחשבות לזיהוי פנים ועצמות אדם וחקירת סיבות מוות תוך העזרות בניתוח מקרים שקרו.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

טרוריזם ואלימות פוליטית

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61901

נ"ז: 4

 

הערה: הקורס ייפתח בשנה"ל תש"פ

מבוא למדע פורנזי

מרצה: ד"ר עזי צדוק

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

סמינר- 6 נ"ז

דילמות בעיצוב הרגולציה הפלילית

מרצה: ד"ר נעמי לבנקרון

מס' קורס: 61600

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הרגולציה הפלילית היא תוצר של רשת מסועפת המורכבת משחקנים שונים, שכל אחד מהם מחזיק במשאבים שונים של ידע וכוח. רשת זו נטווית ונפרמת לסירוגין לפי זיקות הגומלין הנוצרות בין השחקנים השונים. לפיכך עיצוב הרגולציה עלי ספר ואכיפתה אינם נתונים להשפעת המדינה בלבד: הציבור מציב דרישות בפני מחוקקים ואוכפים להתמודדות עם בעיות הטורדות )agencyאת מנוחתו, וגם מושאי המדיניות עצמם אינם בהכרח קורבנות פסיביים נטולי סוכנות ( כי אם שחקנים אקטיביים המתנגדים למדיניות המבקשת להושיעם. לצידם, פועלים גם שחקנים בעלי אינטרסים כלכליים, כגון לוביסטים של תאגידי כליאה המנהלים בתי כלא פרטיים. גם המדינה עצמה אינה גוף ביורוקרטי אחד, סדיר ויציב, כי אם סדרה של רשויות ומערכות השלובים זה בזה ופועלים במקביל זה לזה, ולאו דווקא באופן מאורגן או לטובת תכלית משותפת. כל אלה יוצרים רגולציה כאוטית להתמודדות עם הפשיעה, הדוברת לא פעם במספר קולות ומונעת משיקולים שונים: כלכליים, חברתיים, פוליטיים, מגדריים, תרבותיים ואחרים. הסמינריון יתחקה אחר השחקנים השונים הנוטלים חלק בעיצובה של הרגולציה הפלילית בישראל, מלמעלה ומלמטה, ואת הדילמות השונות העולות בתהליך עיצוב הרגולציה אך גם בעת אכיפתה, תוך שימוש במקרי מבחן היסטוריים ועכשוויים כאחד.

 

סילבוס

להיות אישה עבריינית: מקורבנות לעבריינות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61905

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הסמינר ימקד את התופעה של פשיעת נשים סביב הציר או התרחיש המוביל מקורבנות לעבריינות. בנושאים השונים, שחלקם מפורטים להלן, נבחן את קו התפר שבין קורבנות לעבריינות. נדון בנושאים כמו עבריינות נשים בראי הזמן - התפתחות תיאורטית היסטורית להסבר התופעה העבריינית בקרב נשים; הבניות חברתיות וזהויות מגדריות הקשורות לנשים ופשיעה; העבריינית "החדשה" – מיתוס או מציאות; פטרנליזם ואבירות במערכת אכיפת החוק; נשים" בקצה": נשים בזנות, נשים נסחרות; נשים במאסר, נשים בעוני; מגדר, פשיעה ותקשורת; היבטים שונים של אלימות נגד נשים.

סילבוס

הערכת אישיות ומסוכנות של עבריינים

מרצה: ד"ר לימור יהודה וד"ר יעקב ראובן

מס' קורס: 61601

נ"ז שיעור: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הקורס יעסוק בהכרת כלי אבחון והערכת אישיות ומסוכנות, תוך הצגת טיפולוגיות של עבריינים. כמו כן, הקורס יעסוק בהכרה ויישום הלכה למעשה של שלבי כתיבת מחקר עיוני.
במהלך הקורס יינתן דגש לעיסוק בידע מדעי ותיאורטי בתחום כלי האבחון ושימושם בהיבט פורנזי, לצד הענקת ידע בעניין כתיבת עבודת מחקר עיוני, בדגש על בניית מסגרת תיאורטית וכתיבת דיון במענה לשאלת מחקר.

סילבוס

 

 

* פרויקט בנושא אכיפת חוק:

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה לצורך התנסות בביצוע עבודת מחקר מצומצמת. בתאום עם המורה האחראי/ת על הפרויקט, הסטודנטים/ות יבחרו נושא שמעניין אותם ורצוי שיהיה קשור (באופן ישיר או עקיף) לעבודתם ו/או לתחום התעניינותם במערכת האכיפה. תתקיימנה פגישות תדירות בן הסטודנטים/ות לבין המורה האחראי/ת והמתרגל/ת של הפרויקט במטרה למסור דיווח על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.

 

** קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגיות והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית.

הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכיר ולהעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

 

*** קורסי בחירה:

ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום