מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

 

מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם בידע אקדמי ובכדי לחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים השונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התכנית תיצור ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 44 נ"ז, המורכבת מקורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט וקורסי בחירה.

התלמידים ילמדו במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ, וישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימי ב' (בשעות אחר הצהרים) ובימי- ו' (בשעות הבוקר).

במהלך שנת הלימודים יקבעו כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים, עורכי דין, עו"ס, מוסדות אכיפה אזרחיים וכדו').

 

תכנית הלימודים- 44 נ"ז

קורסי חובה- 30 נ"ז

כתיבה אקדמית

מרצה: עו"ד רחלה אראל 

מס' קורס: 61807

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

מחקר אמפירי הלכה למעשה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61918

נ"ז: 6

 

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בקרימינולוגיה כמותנית, מדיניות מבוססת ראיות ואבני דרך בקרימינולוגיה יישומית. הקורס כולל סטטיסטיקה, שיטות מחקר ויישומי מחשב.

סילבוס

מערכת אכיפת החוק- היבטים תאורטיים

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61888

נ"ז: 4

 

מטרת הקורס הנה לבחון סוגיות ליבה הנוגעות למערכת אכיפת החוק בארץ ובכלל, דרך הפריזמה של תיאוריות ארגוניות והתנהגותיות. נדון בהיבטים שונים הרלוונטיים לארגוני מערכת אכיפת החוק כגון מערכות פתוחות מול סגורות, מורכבות מטרות הארגון, מבנים בלתי פורמאליים בארגונים, השפעות סביבתיות על הארגון ועוד, ונבחן את יישום המודלים ב"עולם האמיתי". הקורס בנוי כסדנא המשלבת הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורחים ועבודה עצמאית.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61805

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61855

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

היבטים תיאורטיים בשיטור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61771

נ"ז: 2

 

בניגוד לדעה הרווחת, כי תפקיד המשטרה הוא לטפל בפשיעה גרידא, מוטלות עליה עוד משימות רבות ומגוונות. על מנת להתמודד עם מטלות אלה, פותחו במהלך השנים מודלים שונים של שיטור. מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים למודלים של שיטור שנעשה בהם שימוש במשטרות בעולם ובישראל. הסטודנטים ילמדו אודות השיטור הסטנדרטי, שיטור פתרון בעיות, גישת החלונות השבורים, שיטור מוקדי פשיעה ועוד. לגבי כל מודל, יוצגו הקונטקסט ההיסטורי שבו התפתח, הנחות וכללי יסוד של המודל, ישום המודל הלכה למעשה, פיתוחים עדכניים וביקורת.

סילבוס

* פרויקט בנושא אכיפת חוק

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61818

נ"ז: 6

 

במסגרת הפרויקט הסטודנטים יבחרו (בהתאם לפעילותם המקצועית בארגוני אכיפת החוק השונים ובהסתמך על ניסיונם), נושא הקרוב לליבם לשם לימודו והכרתו באופן מעמיק, תוך שימוש בכלים וידע אקדמי שצברו במהלך לימודיהם. בנושא הנבחר תכתב עבודת גמר במסגרת "פרויקט אכיפת חוק".

סילבוס

** קריאה מודרכת

מרצה: פרופ' באדי חסייסי

מס' קורס: 61824

נ"ז: 4

 

במסגרת הקורס יבחרו הסטודנטים נושא מעולם הקרימינולוגיה שקרוב לליבם, יזהו את הפריטים הביבליוגראפיים הרלוונטיים, יכינו ראשי פרקים ולבסוף יכתבו סקירת ספרות מקיפה על הנושא, שתכלול התפתחות כרונולוגית של המחקר בתחום, זרמים מובילים, ביקורות, סיכום הידע העדכני וכיוונים אליהם התחום צפוי להתפתח בעתיד.

סילבוס

 

הערה: הקורס מורכב ממפגשים אישיים בהם תתקיים הנחייה פרטנית לכל תלמיד/ה.

ויקטימולוגיה ו(אי) נגישות לצדק בקרב אוכלוסיות מוחלשות

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61732

נ"ז: 2

 

תחום הוויקטימולוגיה (Victimology) מתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום מרכזי בשיח האקדמי והחברתי כתחום מחקר משמעותי אשר מתמקד בקורבנות פשיעה. בקורס זה נכיר מושגי יסוד בשדה הידע הויקטימולוגי ונבחן אותם באופן ביקורתי. ראשית, נבחן את התפתחות מושג ה'קורבנות' מפרספקטיבה היסטורית ואת הגישות התיאורטיות השונות כלפי 'קורבנות', תוך דיון במקומו של הקורבן בחברה בכלל ובמערכת אכיפת החוק בפרט. נבחן נתונים בנוגע לקורבנות בקבוצות חברתיות שונות ונשים דגש על קורבנות באוכלוסיות מוחלשות (על צירים של אתניות, מוצא, מעמד, נטייה מינית, גיל ומגדר) תוך בדיקת יחסיהן עם הממסד ו(אי)נגישותן לצדק. שנית, נציג מחקרים בתחום של קורבנות והשפעותיה ברמה האישית והחברתית, בהיבטים חברתיים, משפטיים, כלכליים, בריאותיים ונפשיים. נוסף על כך, נרחיב את מושג הקורבנות ונעלה שאלות חברתיות רחבות על 'אזרחים בסיכון', על פחד מפשיעה ועל משמעותם של שיחים על 'קורבנות' במרחבים שונים. בנוסף נבחן את ההיסטוריה וההתפתחות של 'התנועה לזכויות הקורבן' ואת המדיניות החברתית המכוונת כלפי רווחת קורבנות פשיעה וננסה לחשוב יחד ולהציע דרכים לשיפור ועשייה בתחום.

סילבוס

*** קורסי בחירה- 8 נ"ז

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

עבריינות וסטייה בגיל ההתבגרות

מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מס' קורס: 61861

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של עבריינות נוער כגון: היבטים תיאורטיים לגבי עבריינות נוער, גורמי סיכון בקרב בני נוער, הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות בגיל הנעורים, הבדלי מגדר , עבריינות נוער באינטרנט, עבריינות אידיאולוגית, שימוש וסחר בסמים, עבריינות מין בקרב מתבגרים, הגירה ועבריינות בקרב בני נוער. הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים בנושאים השונים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת ההיבטים השונים של חוק הנוער והטיפול בנוער עבריין.

סילבוס

אלימות במקומות עבודה

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61869

נ"ז: 2

 

אלימות מתרחשת במגוון רחב של מסגרות חברתיות. במהלך העשורים האחרונים מוּסבת תשומת הלב לתופעת האלימות במקומות העבודה. אלימות כלפי עובדים מהווה בעיה (חברתית, תעסוקתית, בריאותית, בטיחותית ואף כלכלית) רצינית עמה מנסים להתמודד במדינות ברחבי העולם. בקורס זה יבחנו סוגי האלימות העיקריים, בהתייחס לזיקתו של התוקף למקום העבודה: (1). כאשר לתוקף אין קשר לגיטימי למקום העבודה ובכוונתו לבצע עבירה (כגון שוד אלים). במקרה זה בעלי המקצוע הנתונים במיוחד לסיכון הינם: נהגי מוניות, עובדי מרכולים ו/או תחנות דלק; (2). כשהתוקף הינו הצרכן/מקבל השרות. למשל, אלימות המופנית כלפי עובדי מערכת הבריאות הציבורית (הצוות הרפואי והאחר בבתי החולים או בקופות החולים הקהילתיות, צוותי מד"א וכד'), או מעניקי שרותים חברתיים ועובדי ציבור (עובדים סוציאליים, פקידי סעד, שוטרים, פקחים עירוניים ועוד); (3). לכשהתוקף הינו העובד בעצמו או עובד לשעבר המפנה איומים או אלימות מילולית/פיזית כנגד חבר לעבודה או מנהל בארגון.

סילבוס

עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61896

נ"ז: 2

 

הקורס מתאר באופן ביקורתי את היחס החברתי-משפטי לתופעת האונס, תוך סקירתם של תיקוני החקיקה לאורך השנים והצגת השינוי ביחסו של בית המשפט, ותוך שימת דגש על הטעון תיקון גם כיום.

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

אי שוויון במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61873

נ"ז: 2

 

קורס זה יספק סקירה כללית של אי-שוויון במערכת אכיפת החוק .הקורס נועד להדריך את ה סטודנטים באמצעות סקירה ביקורתית של מחקר אמפירי ותאוריות על חוסר שוויון בכל שלב של מערכת המשפט הפלילית: החל מיצירת החוקים שלהפליל בין הניזק שנגרם על ידי קבוצות חברתיות נשלטו, ועובר לאי-שוויון במעצרים והאכיפה של חוקים, מקרה עיבוד והרשעות, גזר דין, מאסר ונסיבות שלאחר כלא.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

מערכות תקון בישראל- טיפול ושיקום עבריינים

מרצה: ד"ר רותם אפודי

מס' קורס: 61770

נ"ז: 2

 

קורס זה סוקר את מערכות התקון השונות בישראל ובעולם, ואת דרכי ההתמודדות בטיפול ושיקום עבריינים ופורעי חוק. 
במסגרת הקורס, נעמוד על דילמות שונות המתעוררות מעצם הטיפול בעבריינים, נבחן את תועלות השיקום אל מול תועלות הענישה, ונכיר ממצאי מחקרים עדכניים העוסקים במועדות של עבריינים, בסיכויי השיקום ובפיקוח אחר צעדיהם. 
הקורס יתמקד בעיקר בדרכי טיפול ושיקום של אסירים בבתי הכלא, בפיקוח ובטיפול של אסירים משוחררים, בשיקום עבריינים באמצעות תעסוקה, טיפול ומעקב אחר עברייני מין, שיקום בני נוער וצעירים, וטיפול במכורים לסמים. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61795

נ"ז: 2

 

הקורס "הקצנה ואלימות פוליטית" הוא קורס מבוא הסוקר תהליכי רדיקליזציה, ומתמקד באינטראקציה בין גורמי סיכון ברמת הפרט לחשיפה לגורמי הקצנה בסביבתו. נבדוק כיצד מתפתח הפוטנציאל לאלימות פוליטית וטרוריזם, ואלו גורמים סביבתיים עשויים לעודד או למגר את המעבר מפוטנציאל כזה למעורבות באקט אלים על רקע פוליטי. 
הקורס בנוי משלושה חלקים עיקריים: הראשון סוקר את המושגים אלימות פוליטית, טרוריזם ורדיקליזציה, כיצד נחקרו מושגים אלו עד כה, ומהם האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים חוקרים בתחום. החלק השני עוסק בתיאוריות קרימינולוגיות על אלימות פוליטית, ומתמקד בתיאורית הפעולה המצבית (SAT) כמסגרת תיאורטית להמשגה והבנה של תהליך הרדיקליזציה. החלק השלישי סוקר שיטות למניעה ושיטור של אלימות פוליטית וטרוריזם, ובכלל זה מניעה מוקדמת של רדיקליזציה ברמת הפרט וברמה המוסדית, שיטור מחאה ואלימות פוליטית והתמודדות עם טרור. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

סטייה חברתית

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61820

נ"ז: 2

 

במסגרת הקורס נדון בהגדרות השונות לסטייה חברתית; מהי סטייה, מי המגדירים אותה; אלו אינטרסים מעורבים בתהליך ההגדרה. בין התופעות החברתיות המוגדרות כסטייה ניתן למנות סוגים שונים של פשיעה, התמכרויות שונות, העדפות מיניות וכיו"ב. נדון בגישות שונות המנסות להסביר סטייה חברתית על מגוון מרכיביה כמו קונסטרוקציוניזם, פוזיטיביזם, פונקציונליזם, תיוג, פיקוח חברתי ועוד.

סילבוס

סמינר- 6 נ"ז

עבריינות נוער

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61792

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4

 

 

אלימות בני נוער הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא אלימות בקרב בני הנוער כגון: הסיבות לעליה ברמת האלימות בגיל ההתבגרות בהשוואה לילדות, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, אלימות בני נוער וריבוד חברתי, אלימות בבתי הספר, חשיפה לאלימות במדיה והתנהגות אלימה , אלימות בזמן הבילוי, הקשר בין גורמי מצב ואלימות, הבדלי מגדר וכנופיות הנוער. כמו כן, נעסוק בסוגיות הקשורות לחברה בישראל ובכללן: השפעת המצב הביטחוני על שיעורי פשיעת הנוער, ואלימות ופשיעה בקרב מתבגרים מהגרים. הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת תוכניות המניעה הקיימות, היבטים שונים של חוק הנוער והטיפול בנוער עבריין. חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה 20% רפראט 80% כתיבת עבודה.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

אלימות וסטייה בקרב בני נוער

מרצה: פרופ' רויטל סלע שיוביץ

מס' קורס: 61841

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא האלימות והתנהגויות של סטייה בקרב בני הנוער כגון: תמורות בפשיעה האלימה של הנוער, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, ואלימות וסטייה בקרב מתבגרים – מהגרים, אלימות בבתי הספר, אלימות במוקדי הבילוי, הקשר בין גורמי מצב ואלימות, הבדלי מגדר, וכנופיות הנוער. כמו כן, נעסוק בסוגיות הקשורות לעבריינות נוער ומדע פורנזי ובכללן: פסיכולוגיה חקירתית בעבריינות נוער וראיות מדעיות במשפטי נוער.
הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת חוק הנוער והיבטים שונים של הטיפול בנוער עבריין. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

 

 

* פרויקט בנושא אכיפת חוק:

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה לצורך התנסות בביצוע עבודת מחקר מצומצמת. בתאום עם המורה האחראי/ת על הפרויקט, הסטודנטים/ות יבחרו נושא שמעניין אותם ורצוי שיהיה קשור (באופן ישיר או עקיף) לעבודתם ו/או לתחום התעניינותם במערכת האכיפה. תתקיימנה פגישות תדירות בן הסטודנטים/ות לבין המורה האחראי/ת והמתרגל/ת של הפרויקט במטרה למסור דיווח על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.

 

** קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגיות והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית.

הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכיר ולהעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

 

*** קורסי בחירה:

ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום