מוסמך במסלול העיוני

מוסמך במסלול העיוני

 

 

תכנית הלימודים עוסקת בהעמקת הידע התיאורטי ובפתיחת הצוהר למדע הקרימינולוגיה. מדע זה עוסק בניסיונות להבין מדוע אנשים מבצעים עבירות ובחיפוש אחר הסברים לקשרים של התנהגות עבריינית עם תופעות אחרות.

במכון קיימים מגוון קורסי בחירה בנושאים כמו שיטור, פסיכופתולוגיה, טרור, מדע פורנזי, שיקום אסירים, אלימות, וכדו', באמצעותם יכולים התלמידים להיחשף לתחומים שונים במדע הקרימינולוגיה, בעולם הפלילי, במערכות האכיפה השונות ובמוסדות התקון.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 40 נ"ז, אשר מורכבת מלימודי חובה, שני סמינרים ולימודי בחירה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים), דבר המאפשר פריסה נוחה יותר של קורסי הלימוד.

 

תנאי הקבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

 

לימודי השלמה בתכנית:

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך בכפוף לאילוצי המערכת.

תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכנית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

 

 

תכנית קורסי ההשלמה המקסימלית- 6 נ"ז

לימודי השלמה- 6 נ"ז

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61846

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61809

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

תכנית הלימודים- 40 נ"ז

קורסי חובה- 16 נ"ז

שנה א'- כתיבה אקדמית

מרצה

מס' קורס: 61807

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

שנה א'- תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

מס' קורס: 61878

נ"ז: 4

 

הקורס ידון בתיאוריות קרימינולוגיות קלאסיות, ביקורתיות ואנטי-הגמוניות תוך כדי התמקדות בפמיניזם, תיאוריותל ראדיקליות וביקורתיות, פוסט-מודרניזם, קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם.

סילבוס

שנה א'- מבוא למדע פורנזי

מרצה: ד"ר עזי צדוק

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

שנה א'- מחקר אמפירי הלכה למעשה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61918

נ"ז: 6

 

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בקרימינולוגיה כמותנית, מדיניות מבוססת ראיות ואבני דרך בקרימינולוגיה יישומית. הקורס כולל סטטיסטיקה, שיטות מחקר ויישומי מחשב.

סילבוס

שנה ב'- מערכת אכיפת החוק: היבטים תאורטיים

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61888

נ"ז: 4

 

מטרת הקורס הנה לבחון סוגיות ליבה הנוגעות למערכת אכיפת החוק בארץ ובכלל, דרך הפריזמה של תיאוריות ארגוניות והתנהגותיות. נדון בהיבטים שונים הרלוונטיים לארגוני מערכת אכיפת החוק כגון מערכות פתוחות מול סגורות, מורכבות מטרות הארגון, מבנים בלתי פורמאליים בארגונים, השפעות סביבתיות על הארגון ועוד, ונבחן את יישום המודלים ב"עולם האמיתי". הקורס בנוי כסדנא המשלבת הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורחים ועבודה עצמאית.

סילבוס

קורסי בחירה- 16 נ"ז

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

מבוא למדע פורנזי

מרצה: ד"ר עזי צדוק

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

משפט וחברה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61864

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס, נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. 
הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות. 

סילבוס

 

הערה: קורס מקוון

מסלולי חיים עבריניים

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61831

נ"ז: 2

 

מדע הקרימינולוגיה עוסק בשאלה ׳מדוע חלק מהאנשים עוברים על החוק בעוד שאחרים שומרים על החוק׳. קורס זה מנסה לענות על שאלה זו תוך תשומת הלב לנקודת הזמן שבו התחילה ההתנהגות העבריינית ("onset"), תקופת הזמן שנמשכה ("persistence"), והחדילה מעבריינות ("desistance"). ארבעת חלקי הקורס יאפשרו לבחון את ההיבטים השונים של מסלולי החיים העברייניים. החלק ראשון יסקור את מסלולי החיים העברייניים במדע הקרימינולוגיה, יבחן את הקשר בין גיל למעורבות בפשע, ויציג את שיטות המחקר המתאימות. החלק השני של קורס יעסוק בתקופת הילדות ויפרט על השפעות הביולוגיות והמשפחתיות על התפתחות אורח חיים עברייני. החלק השלישי יפרט על מאפייני העבריינות בגיל ההתבגרות—תקופה בה מגיעה המעורבות העבריינית לשיאה. החלק הרביעי יעסוק בעבריינות בתקופת הבגרות תוך התמקדות במגוון התיאוריות המסבירות חדילה מפשע.

סילבוס

זכויות אדם וענישה

מרצים: פרופ' לסלי סבה ועו"ד רחלה אראל

מס' קורס: 61907

נ"ז: 4

 

סמינריון זה יעסוק בהתפתחות מערכת הענישה, ממבט היסטורי ומשפטי ובדגש על בתי מאסר וסוגיות זכויות האדם העולות עם יישומו של עונש המאסר.

סילבוס

מערכת הכליאה בישראל: חיים בין חומות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61847

נ"ז: 4

 

בסמינר נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל הנחלקים לחמש רמות של עניין ודיון: א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?.במסגרת הסמינר ייערכו כשניים עד שלושה סיורים לבתי הכלא (חלה חובת השתתפות בסיורים אלה); במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס. הסמינר מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. חובות הקורס: עבודה סמינריונית והצגתה בכיתה.

סילבוס

סוגיות במדע פורנזי: היבטים אינטגרטיביים

מרצה: פרופ' אבי דומב

מס' קורס: 61915

נ"ז: 2

 

הקורס מורכב מסדרה של 13 מפגשים עם מוממחים בתחומים שונים במדע פורנזי כולל: ראיות מדעיות בעיני השופט, הסנגור והחוקר, פוליגרף, מסמכים, זירות הצתה וסוגיות פתוחות במדע פורנזי.

סילבוס

חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61637

נ"ז: 2

 

חייהם של אנשים כיום מתועדים בווידיאו יותר מאי פעם, אם על ידם, באופן פעיל, אישי ודינאמי; ואם באמצעות אחרים באופן אקראי, או באמצעות מצלמות במעגל סגור (CCTV) שמתעדות כיום חלק ניכר מהמרחב הציבורי. הנתונים מלמדים כי רוב האנשים כיום נושאים מכשירי טלפון אישיים "וחכמים", שמצלמים וידיאו איכותי. צילום של וידיאו לא רק הופך זמין וזול מאוד, אלא, שהוא הופך למקובל ומושגר חברתית. כך, הולכים ומצטברים אינספור סרטי וידיאו בהם מתועדים פשעים בכלל, ואירועים אלימים בפרט. אירועים שבעבר חמקו מן העין החוקרת ונודעו רק על פי דיווחים בדיעבד. מצב עניינים חדש ומהפכני זה מהווה אתגר והזדמנות של ממש לפרקטיקום הקרימינולוגי. לאמור, שלא כבעבר, נראה כי כיום יש בידם של קרימינולוגים יכולות לשחזר את פירטי הפרטים של פשעים וללמוד כיצד "באמת" מתרחשת ומתלקחת אלימות. בכך יעסוק הקורס. למשל, נלמד כי סיטואציות אלימות כלל אינן דומות לייצוג (המיתולוגי) שלהן בסרטים, בספרות ובטלוויזיה. עוד נראה כי קיים מרחק רב, עקבי, ומטריד בין שיחזור של סיטואציות אלימות מהזיכרון ובין "מה שקורה בווידיאו" – ממצא שמאיר בספק טכניקות משפטיות-מסורתיות של עדויות ותצהירים בדיעבד. זאת ועוד, נלמד טכניקות ומתודולוגיות ויזואליות להמרה של מידע איכותי-ויזואלי של התנהגות אלימה לכדי מדידות כמותיות של דפוסים אלימים. לבסוף, נדגיש את התפקיד המכריע שיש דווקא לרגשות בניבויי האם סיטואציה מסוימת של קונפליקט תהפוך לאלימות פיזית כזו או אחרת. ניווכח, כי ניתן לאתר דפוסים מיקרו-התנהגותיים שחוזרים על עצמם במגוון רב של אלימות כמו, בספורט, בשדה הקרב, בעבודת שיטור, ובאלימות במרחב הביתי.

סילבוס

טרוריזם ואלימות פוליטית

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61901

נ"ז: 4

 

הערה: הקורס ייפתח בשנה"ל תש"פ

קרימינולוגיה וסייבר

מרצה: מייקל וולפוביץ

מס' קורס: 61823

נ"ז: 2

 

הערה: הקורס ייפתח בשנה"ל תש"פ

סמינרים- 8 נ"ז

מערכת הכליאה בישראל: חיים בין חומות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61847

נ"ז: 4

 

בסמינר נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל הנחלקים לחמש רמות של עניין ודיון: א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?.במסגרת הסמינר ייערכו כשניים עד שלושה סיורים לבתי הכלא (חלה חובת השתתפות בסיורים אלה); במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס. הסמינר מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. חובות הקורס: עבודה סמינריונית והצגתה בכיתה.

סילבוס

זכויות אדם וענישה

מרצים: פרופ' לסלי סבה ועו"ד רחלה אראל

מס' קורס: 61907

נ"ז: 4

 

סמינריון זה יעסוק בהתפתחות מערכת הענישה, ממבט היסטורי ומשפטי ובדגש על בתי מאסר וסוגיות זכויות האדם העולות עם יישומו של עונש המאסר.

סילבוס

קרימינולוגיה ניסויית

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61814

נ"ז: 4

 

בשנים האחרונות חלה עלייה בפופולריות של הקרימינולוגיה הניסויית (אקספרימנטאלית) ומספר המחקרים שבהם נעשה שימוש בשיטת מחקרית זו צומח בהתמדה. הגישה הניסויית נחשבת על-פי-רוב כמערך המחקר המהימן ביותר להצבעה על סיבתיות, בהשוואה לשאר מערכי המחקר הקיימים במדע. במשפטים ובקרימינולוגיה, כמו בשאר הדיסציפלינות (רפואה, חקלאות, פסיכולוגיה או חינוך), מחקרים ניסויים מהווים פורצי דרך ומתווי מדיניות, הן בהבנת התנהגות עבריינית והן בבחינת התמודדות יעילה עם פשיעה וסטייה. כחלק מהמערך הרחב יותר של מדיניות מבוססת-ראיות, מקובל לחשוב על הגישה הניסויית כדרך המלך להערכת יעילותן של תכניות התערבות, בכל שלבי אכיפת החוק. בהשוואה, לא ניתן היום לקבל אישור למכירת תרופות ללא הערכת יעילותן באמצעות ניסוי מבוקר. האם אנו קרבים לנקודה שבה מערכת הצדק תפעל בצורה דומה? מהם מערכי הניסוי הקיימים, בקרימינולוגיה ובכלל? כיצד ניסוי עובד וכיצד ניתן ליישמו במערכת המשפט? האם ניתן לבחון כל דבר באמצעות ניסוי? מהי הביקורת המרכזת המושמעת כיום נגד הגישה הניסויית? במסגרת קורס זה נדון באלמנטים המתודולוגיים הקשורים לגישה האקספרימנטאלית, ביתרונותיה הסטטיסטיים וביישומיה השונים. באמצעות דוגמאות מניסויים פורצי-דרך, נלמד על תכנונו, ביצועו וניתוחו של המחקר הניסוי. נדון בשלבים השונים של ניסוי, למשל בניית שאלת המחקר, בחינת העוצמה הסטטיסטית וקביעת גודל המדגם, בדיקת היתכנות אמפירית, שת"פ עם גורמי אכיפת חוק להפעלת ההתערבות הנחקרת, כתיבת פרוטוקול ניסויי, מימון המחקר, ניתוח תוצאות הניסוי ועוד.

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

טרוריזם ואלימות פוליטית

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61901

נ"ז: 4

 

הערה: הקורס ייפתח בשנה"ל תש"פ

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום