מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

תלמידי מסלול זה ילמדו לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהתלמידים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תיזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון. (כתיבת התיזה תתאפשר בהתאם להישגי התלמיד/ה ונהלי המכון, ותהיה כרוכה בקורסים מתקדמים נוספים שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

לימודי ההשלמה לתיזה ילמדו בשנה השניה, במהלכה גם ניתן יהיה להתחיל לגבש את עבודת התיזה, שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תיאוריות בקרימינולוגיה2
סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'+ב'6
שיטות מחקר בקרימינולוגיה2
מושגי יסוד במשפט הפלילי2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'3
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'2
מבוא למדע פורנזי2
סוגיות במדע פורנזי2
רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי2
* פרויקט בנושא מדע פורנזי5
תאוריות מתקדמות4
סמינר6
** קורסי בחירה4
סה"כ נ"ז44

 

קורסים מתקדמים לכותבי התזה- קורסי חובה 
סדנא לעבודות גמר א'4
סדנא לעבודות גמר ב'2
סה"כ נ"ז6

 

 

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

 

** קורסי בחירה:

רשימת קורסי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום