מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- עיוני

תלמידי מסלול זה ירכשו ידע בתחום המדע הפורנזי, והתוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את השיטות המדעיות העכשוויות בשימוש היחידות לזיהוי פלילי בניתוח זירות פשע ובגיבוש ראיות מדעיות לצורך העמדה לדין, בנוסף להיבטים החברתיים והמשפטיים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי.

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תאוריות בקרימינולוגיה2
מחקר אמפירי6
מושגי יסוד במשפט הפלילי2
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'2
מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'2
מבוא למדע פורנזי2
סוגיות במדע פורנזי3
רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות2
* פרויקט בנושא מדע פורנזי5
** קריאה מודרכת4
סמינר6
*** קורסי בחירה6
סה"כ נ"ז44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר, הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

**קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגית והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית. 
הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכירר ולהעמיק את ידיעותיהם/הן בספרות בנושאים מגוונים.
התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

***קורסי בחירה:

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום