מוסמך במסלול התמחות באכיפת חוק

מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם בידע אקדמי ובכדי לחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה יוכל לתרום רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים השונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, אכיפת חוק, מאסר, טיפול ושיקום, מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התוכנית תאפשר ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי. התכנית תיצור ערוצים של התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותתרום לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 44 נ"ז, המורכבת מקורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט וקורסי בחירה.

התלמידים ילמדו במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ, וישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימי ב' (בשעות אחר הצהרים) ובימי- ו' (בשעות הבוקר).

במהלך שנת הלימודים יקבעו כ-4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה:

1. ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים, עורכי דין, עו"ס, מוסדות אכיפה אזרחיים וכדו').

 

 

תכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית-
תיאוריות בקרימינולוגיה2
מחקר אמפירי6
מערכת אכיפת החוק- היבטים תיאורטיים4
סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות4
היבטים תיאורטיים בשיטור2
* פרויקט בנושא אכיפת חוק6
** קריאה מודרכת4
ויקטימולוגיה ו(אי) נגישות לצדק2
סמינר6
*** קורסי בחירה8
סה"כ נ"ז44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* פרויקט בנושא אכיפת חוק:

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה לצורך התנסות בביצוע עבודת מחקר מצומצמת. בתאום עם המורה האחראי/ת על הפרויקט, הסטודנטים/ות יבחרו נושא שמעניין אותם ורצוי שיהיה קשור (באופן ישיר או עקיף) לעבודתם ו/או לתחום התעניינותם במערכת האכיפה. תתקיימנה פגישות תדירות בן הסטודנטים/ות לבין המורה האחראי/ת והמתרגל/ת של הפרויקט במטרה למסור דיווח על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.

 

** קריאה מודרכת:

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגיות והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית.

הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכיר ולהעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, אשר תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

 

*** קורסי בחירה:

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

לאתר הרישום