מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

 

תלמידי מסלול זה ילמדו לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהתלמידים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תיזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון. (כתיבת התיזה תתאפשר בהתאם להישגי התלמיד/ה ונהלי המכון, ותהיה כרוכה בקורסים מתקדמים נוספים שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

לימודי ההשלמה לתיזה ילמדו בשנה השניה, במהלכה גם ניתן יהיה להתחיל לגבש את עבודת התיזה, שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

 

תכנית הלימודים- 44 נ"ז

קורסי חובה- 34 נ"ז

קריאה אקדמית

מרצה: ד"ר תומר כרמל

מס' קורס: 61870

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

מס' קורס: 61878

נ"ז: 4

 

הקורס ידון בתיאוריות קרימינולוגיות קלאסיות, ביקורתיות ואנטי-הגמוניות תוך כדי התמקדות בפמיניזם, תיאוריותל ראדיקליות וביקורתיות, פוסט-מודרניזם, קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם.

סילבוס

יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגה א'

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61798

נ"ז: 3

 

קורס מתקדם לסטטיסטיקה לסטודנטים לקרימינולוגיה.

סילבוס

יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגיה ב'

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61880

נ"ז: 3

 

הקורס חושף את תלמידיו לשיטות מחקר מתקדמות, תוך הסבר הבסיס התיאורטי העומד מאחורי כל שיטה, עיון במאמרים מדעיים המיישמים את השיטה, הסבר לגבי אופן פרשנות הממצאים והערכת "איכות הראיות" המדווחות. במקביל לדיון התיאורטי, תלמידי הקורס ייחשפו להדגמה של שימוש בכלים סטטיסטיים ומתודולוגיים המשמשים ליישום השיטות הנלמדות (how to do).

סילבוס

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61815

נ"ז: 2

 

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בשיטות המחקר המקובלות במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט. במהלך הקורס נעסוק בשאלה מהו מדע, מהו הסבר מדעי ומהן מגבלותיו של המדע ונדון במושגים בסיסיים במחקר המדעי. בשיעורים נסקור שיטות מחקר שונות, כגון סקרים, מערכי מחקר ניסויים ודמוי ניסויים ונדון ביתרונותיהן וחסרונותיהן ככלים לפיתוח תיאוריות וככלי עזר לקבלת החלטות. בנוסף, נעסוק באתיקה ומוסר במחקר והשלכות מתודולוגיות לגבי חקר קרימינולוגי.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61805

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61855

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי (כימיה)

מרצה: פרופ' אבי דומב וגב' מזל רחמים

מס' קורס: 61913

נ"ז: 3

 

קורס בסיסי במבא למדעים לסטודנטים שאינם בעלי רקע אקדמי בלימודי מדעים המאפשר לסטודנטים להבין את השיטות המדעיות המשמשות במדע הפורנזי ולהבין חוות דעת מומחה.

סילבוס

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי (ביולוגיה)

מרצה: פרופ' אבי דומב וד"ר מירב דרש-יהנה

מס' קורס: 61926

נ"ז: 2

 

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי – ביולוגיה -הינו קורס בסיסי בביולוגיה שבו ילמדו מושגים בסיסים בנושא מבנה התא ואברוניו, ומבנה החומר התורשתי. תהליך השעתוק מדנ"א לרנ"א ותרגום מרנ"א לחלבון. ילמדו מושגים בסיסים בגנטיקה, כולל תכונות דומיננטיות ורצסיביות, הומוזיגוטיות, הטרוזיגוטיות, גנוטיפ לעומת פנוטיפ. רביה מינית וא-מינית, חלוקת תא מיטוזה לעומת מיוזה. כרומוזומים, גנים ואללים. חוקי ההורשה של מנדל: חוק ההתפלגות העצמית של גנים, חוק ההפרדה (סגרגציה) של אללים. כרומוזומי המין XY – ומחלות גנטיות התלויות בכרומוזומים אלו. אנליזה של ריבועי פנט ואילן יוחסין. חוקי הורשה של דנ"א גרעיני ודנ"א מיטוכנדריאלי. קביעת הורשה של סוגי הדם A, B, AB, O. סוגי מוטציות בדנ"א ומחלות גנטיות. שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי – PCR, RFLP, STR. מהם אנזימים וכיצד הם פועלים? יינתן מבוא בסיסי לאימונולוגיה – מערכת החיסון המולדת והנרכשת. סוגי התאים הקיימים במערכת החיסון. מהם אנטיגנים, אפיטופים, ורצפטורים? מהו תהליך יצירת נוגדנים? ומהם נוגדנים מונוקלונאלים לעומת פוליקלונאלים? בסיום הקורס התלמידים יכירו מושגים בסיסים בביולוגיה אשר הכרחיים להבנת השיטות ביולוגיות שונות שמשתמשים בהם במדע הפורנזי.

סילבוס

מבוא למדע פורנזי

מרצה: פרופ' יוסי אלמוג

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

סוגיות במדע פורנזי: היבטים אינטגרטיביים

מרצה: פרופ' אבי דומב

מס' קורס: 61915

נ"ז: 2

 

הקורס מורכב מסדרה של 13 מפגשים עם מוממחים בתחומים שונים במדע פורנזי כולל: ראיות מדעיות בעיני השופט, הסנגור והחוקר, פוליגרף, מסמכים, זירות הצתה וסוגיות פתוחות במדע פורנזי.

סילבוס

רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי

מרצה: פרופ' יהודה היס וד"ר ציפי כהנא

מס' קורס: 61914

נ"ז: 2

 

הקורס נועד להקנות לתלמידים יסודות באנליזה פורנזית ביולוגית הכוללת: שיטות ביולוגיות במדע הפורנזי תוך התמקדות ב DNA, אנתרפולוגיה וזיהוי פנים ורפואה משפטית. בחלק הראשון ילמדו עקרונות בדיקות DNA הכוללת תיאור המערכת הביולוגית עליה מבוסס זיהוי DNA, שיטות איסוף דגימות ביולוגיות, בידוד והפקת פרופיל DNA והשוואה למאגר פרופילים של נחקרים באזהרה האגורים במחשבי המשטרה. כמו כן ילמדו שיטות ותיקות וממוחשבות לזיהוי פנים ועצמות אדם וחקירת סיבות מוות תוך העזרות בניתוח מקרים שקרו.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

* פרויקט בנושא מדע פורנזי

מרצה: ד"ר אלעזר (עזי) צדוק

מס' קורס: 61917

נ"ז: 5

 

במסגרת קורס זה יבחרו הסטודנטים נושא הקרוב לליבם הנוגע במדע הפורנזי בשירות מערכת אכיפת החוק, ויבצעו מחקר עצמאי. העבודה שתכתב תכלול את סקירת הספרות שהובילה לשאלת המחקר ולהשערות המחקר, שיטת המחקר, ממצאיו, ודיון בממצאים אילו.

סילבוס

 

הערה: במסגרת הקורס יתקיימו מפגשים אישיים בהם תתקיים הנחיה פרטנית לכל תלמיד/ה.

** קורסי בחירה- 4 נ"ז

עבריינות וסטייה בגיל ההתבגרות

מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מס' קורס: 61861

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של עבריינות נוער כגון: היבטים תיאורטיים לגבי עבריינות נוער, גורמי סיכון בקרב בני נוער, הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות בגיל הנעורים, הבדלי מגדר , עבריינות נוער באינטרנט, עבריינות אידיאולוגית, שימוש וסחר בסמים, עבריינות מין בקרב מתבגרים, הגירה ועבריינות בקרב בני נוער. הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים בנושאים השונים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת ההיבטים השונים של חוק הנוער והטיפול בנוער עבריין.

סילבוס

אלימות במקומות עבודה

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61869

נ"ז: 2

 

אלימות מתרחשת במגוון רחב של מסגרות חברתיות. במהלך העשורים האחרונים מוּסבת תשומת הלב לתופעת האלימות במקומות העבודה. אלימות כלפי עובדים מהווה בעיה (חברתית, תעסוקתית, בריאותית, בטיחותית ואף כלכלית) רצינית עמה מנסים להתמודד במדינות ברחבי העולם. בקורס זה יבחנו סוגי האלימות העיקריים, בהתייחס לזיקתו של התוקף למקום העבודה: (1). כאשר לתוקף אין קשר לגיטימי למקום העבודה ובכוונתו לבצע עבירה (כגון שוד אלים). במקרה זה בעלי המקצוע הנתונים במיוחד לסיכון הינם: נהגי מוניות, עובדי מרכולים ו/או תחנות דלק; (2). כשהתוקף הינו הצרכן/מקבל השרות. למשל, אלימות המופנית כלפי עובדי מערכת הבריאות הציבורית (הצוות הרפואי והאחר בבתי החולים או בקופות החולים הקהילתיות, צוותי מד"א וכד'), או מעניקי שרותים חברתיים ועובדי ציבור (עובדים סוציאליים, פקידי סעד, שוטרים, פקחים עירוניים ועוד); (3). לכשהתוקף הינו העובד בעצמו או עובד לשעבר המפנה איומים או אלימות מילולית/פיזית כנגד חבר לעבודה או מנהל בארגון.

סילבוס

עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61896

נ"ז: 2

 

הקורס מתאר באופן ביקורתי את היחס החברתי-משפטי לתופעת האונס, תוך סקירתם של תיקוני החקיקה לאורך השנים והצגת השינוי ביחסו של בית המשפט, ותוך שימת דגש על הטעון תיקון גם כיום.

סילבוס

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

עבריינות תנועה ותאונות דרכים

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61919

נ"ז: 4

 

מטרת הסמינר היא לבחון את הסיבות לעבריינות התנועה ואת הקשר בין עבריינות תנועה לבין תאונות דרכים הנחשבות לאחד מעשרת גורמי המוות הבולטים בעולם. במהלך הסמינר נסקור באופן כללי את המאפיינים המרכזיים של תאונות דרכים בארץ ובעולם ונבחן את הגורמים השונים להתרחשותן ברמה הקרימינולוגית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית והסביבתית. כמו כן, נדון באופן ביקורתי בשיטות שונות לצמצום עבריינות התנועה ותאונות הדרכים.

סילבוס

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

משפט וחברה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61864

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס, נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. 
הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות. 

סילבוס

 

הערה: קורס מקוון

סמינר- 6 נ"ז

אלימות וסטייה בקרב בני נוער

מרצה: פרופ' רויטל סלע שיוביץ

מס' קורס: 61841

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא האלימות והתנהגויות של סטייה בקרב בני הנוער כגון: תמורות בפשיעה האלימה של הנוער, מערכת היחסים במשפחה והשפעתה על התנהגות אלימה, ואלימות וסטייה בקרב מתבגרים – מהגרים, אלימות בבתי הספר, אלימות במוקדי הבילוי, הקשר בין גורמי מצב ואלימות, הבדלי מגדר, וכנופיות הנוער. כמו כן, נעסוק בסוגיות הקשורות לעבריינות נוער ומדע פורנזי ובכללן: פסיכולוגיה חקירתית בעבריינות נוער וראיות מדעיות במשפטי נוער.
הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת חוק הנוער והיבטים שונים של הטיפול בנוער עבריין. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

הטיות פסיכולוגיות בעדויות במשפט

מרצה: ד"ר לאה יגר

מס' קורס: 61916

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4

 

הקורס עוסק בטעויות התפיסה והזיכרון העיקריות העלולות להשפיע על תוצאות משפטים כמו גם על הרשעות שווא של אנשים חפים מפשע. בין הנושאים שיוצגו: זיהוי פרצופים ועדות ראייה, תוך שימת הדגש על הגורמים הפסיכולוגיים שנמצאו כמשפיעים על העלאת שיעור הזיהויים מוטעים והדרכים שבהן יכולות מערכות החוק והמשפט להימנע מטעויות אלו; הודאות שווא, השאה והטיות; הויכוח הקיים בקהילה המדעית בין המצדדים בקיומו של זיכרון משוחזר ובין הסוברים שזיכרונות אלו הינם זיכרונות מסולפים; וטעויות הזיכרון האופייניות לילדים ולקשישים 
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בנוסף להצגת רפראט -20%, ו-80% כתיבת עבודה מחקרית. 

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

פפ

 

קורסים מתקדמים לכותבי התזה- קורסי חובה- 6 נ"ז

סדנא לעבודות גמר א'

מרצה: פרופ' באדי חסייסי

מס' קורס: 61850

נ"ז: 4

 

קורס זה מכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הסדנה עוסקת בבחירת נושא לעבודה ובאיתור מנחה פוטנציאלי, בבחירת שאלת מחקר, שיטת המחקר, איתור נתונים, חיפוש מימון, כתיבת הצעת מחקר, ביצוע המחקר, כתיבת המסמך הסופי ופרסום אקדמי. סטודנטים יתוודעו לקשיים בביצוע מחקר, כגון חוסר נגישות לנתונים הכרחיים, סוגיות אתיות, מתודולוגיות ואחרות ויבחנו דרכים אפשריות להתגבר על חסמים אלה.

סילבוס

סדנא לעבודות גמר ב'

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61729

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה המשך לקורס "סדנא לעבודות גמר א'" ומכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הקורס מושתת על מפגשים פרונטליים ופגישות אישיות, המאפשרים לסטודנט ליווי רציף לקראת איתור מנחה והגשת הצעת התיזה.

סילבוס

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

 

** קורסי בחירה:

רשימת קורסי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.
 

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום