מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

מוסמך בהתמחות במדע פורנזי- מחקרי

 

תלמידי מסלול זה ילמדו לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהתלמידים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תיזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון. (כתיבת התיזה תתאפשר בהתאם להישגי התלמיד/ה ונהלי המכון, ותהיה כרוכה בקורסים מתקדמים נוספים שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

 

מהלך הלימודים בתכנית:

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 נ"ז, אותם ילמדו הסטודנטים/ות במשך שלושה סמסטרים- א', ב' וקיץ. התלמידים/ות ישלימו חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת.

הלימודים יתקיימו בימים ב' ו- ו' במשך שלושת הסמסטרים.

לימודי ההשלמה לתיזה ילמדו בשנה השניה, במהלכה גם ניתן יהיה להתחיל לגבש את עבודת התיזה, שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

 

תקנון עבודת גמר למוסמך- לחץ כאן

טופס אישור נושא- לחץ כאן

טופס בקשה לאישור מחקר- לחץ כאן

 

במהלך שנת הלימודים יקבעו  כ- 4 מפגשים בני שעה וחצי אליהם ידרשו תלמידי התכנית להגיע מחוץ לימי הלימודים הקבועים במערכת.

 

תנאי קבלה לתכנית:

1. בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים, ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות.

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.

 

 

תכנית הלימודים- 44 נ"ז

קורסי חובה- 34 נ"ז

קריאה אקדמית

מרצה

מס' קורס: 61870

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

מס' קורס: 61878

נ"ז: 4

 

הקורס ידון בתיאוריות קרימינולוגיות קלאסיות, ביקורתיות ואנטי-הגמוניות תוך כדי התמקדות בפמיניזם, תיאוריותל ראדיקליות וביקורתיות, פוסט-מודרניזם, קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם.

סילבוס

יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגה א'

מרצה: פרופ' רוני פקטור

מס' קורס: 61798

נ"ז: 3

 

קורס מתקדם לסטטיסטיקה לסטודנטים לקרימינולוגיה.

סילבוס

יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגיה ב'

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61880

נ"ז: 3

 

הקורס חושף את תלמידיו לשיטות מחקר מתקדמות, תוך הסבר הבסיס התיאורטי העומד מאחורי כל שיטה, עיון במאמרים מדעיים המיישמים את השיטה, הסבר לגבי אופן פרשנות הממצאים והערכת "איכות הראיות" המדווחות. במקביל לדיון התיאורטי, תלמידי הקורס ייחשפו להדגמה של שימוש בכלים סטטיסטיים ומתודולוגיים המשמשים ליישום השיטות הנלמדות (how to do).

סילבוס

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61202

נ"ז: 2

 

הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בסיסית לגבי מהות המחקר הקרימינולוגי: מה זה מחקר במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט, מה הן מטרותיו, כיצד הוא מבוצע ומה ניתן להסיק ממנו. הקורס אף יספק תשתית ראשונית לתכנון וביצוע מחקרים הלכה למעשה בעתיד.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61805

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות- א"ח ופורנזי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61855

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי (כימיה)

מרצה: פרופ' אבי דומב ומר נועם שטיינמן

מס' קורס: 61913

נ"ז: 3

 

קורס בסיסי במבא למדעים לסטודנטים שאינם בעלי רקע אקדמי בלימודי מדעים המאפשר לסטודנטים להבין את השיטות המדעיות המשמשות במדע הפורנזי ולהבין חוות דעת מומחה.

סילבוס

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי (ביולוגיה)

מרצה: פרופ' אבי דומב וד"ר מירב דרש-יהנה

מס' קורס: 61926

נ"ז: 2

 

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי – ביולוגיה -הינו קורס בסיסי בביולוגיה שבו ילמדו מושגים בסיסים בנושא מבנה התא ואברוניו, ומבנה החומר התורשתי. תהליך השעתוק מדנ"א לרנ"א ותרגום מרנ"א לחלבון. ילמדו מושגים בסיסים בגנטיקה, כולל תכונות דומיננטיות ורצסיביות, הומוזיגוטיות, הטרוזיגוטיות, גנוטיפ לעומת פנוטיפ. רביה מינית וא-מינית, חלוקת תא מיטוזה לעומת מיוזה. כרומוזומים, גנים ואללים. חוקי ההורשה של מנדל: חוק ההתפלגות העצמית של גנים, חוק ההפרדה (סגרגציה) של אללים. כרומוזומי המין XY – ומחלות גנטיות התלויות בכרומוזומים אלו. אנליזה של ריבועי פנט ואילן יוחסין. חוקי הורשה של דנ"א גרעיני ודנ"א מיטוכנדריאלי. קביעת הורשה של סוגי הדם A, B, AB, O. סוגי מוטציות בדנ"א ומחלות גנטיות. שיטות אנליזה של דנ"א במדע פורנזי – PCR, RFLP, STR. מהם אנזימים וכיצד הם פועלים? יינתן מבוא בסיסי לאימונולוגיה – מערכת החיסון המולדת והנרכשת. סוגי התאים הקיימים במערכת החיסון. מהם אנטיגנים, אפיטופים, ורצפטורים? מהו תהליך יצירת נוגדנים? ומהם נוגדנים מונוקלונאלים לעומת פוליקלונאלים? בסיום הקורס התלמידים יכירו מושגים בסיסים בביולוגיה אשר הכרחיים להבנת השיטות ביולוגיות שונות שמשתמשים בהם במדע הפורנזי.

סילבוס

מבוא למדע פורנזי

מרצה: ד"ר עזי צדוק

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

סוגיות במדע פורנזי: היבטים אינטגרטיביים

מרצה: פרופ' אבי דומב

מס' קורס: 61915

נ"ז: 2

 

הקורס מורכב מסדרה של 13 מפגשים עם מוממחים בתחומים שונים במדע פורנזי כולל: ראיות מדעיות בעיני השופט, הסנגור והחוקר, פוליגרף, מסמכים, זירות הצתה וסוגיות פתוחות במדע פורנזי.

סילבוס

רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי

מרצה: ד"ר קונסטנטים זייצב וד"ר ציפי כהנא

מס' קורס: 61914

נ"ז: 2

 

הקורס נועד להקנות לתלמידים יסודות באנליזה פורנזית ביולוגית הכוללת: שיטות ביולוגיות במדע הפורנזי תוך התמקדות ב DNA, אנתרפולוגיה וזיהוי פנים ורפואה משפטית. בחלק הראשון ילמדו עקרונות בדיקות DNA הכוללת תיאור המערכת הביולוגית עליה מבוסס זיהוי DNA, שיטות איסוף דגימות ביולוגיות, בידוד והפקת פרופיל DNA והשוואה למאגר פרופילים של נחקרים באזהרה האגורים במחשבי המשטרה. כמו כן ילמדו שיטות ותיקות וממוחשבות לזיהוי פנים ועצמות אדם וחקירת סיבות מוות תוך העזרות בניתוח מקרים שקרו.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

* פרויקט בנושא מדע פורנזי

מרצה: ד"ר אלעזר (עזי) צדוק

מס' קורס: 61917

נ"ז: 5

 

במסגרת קורס זה יבחרו הסטודנטים נושא הקרוב לליבם הנוגע במדע הפורנזי בשירות מערכת אכיפת החוק, ויבצעו מחקר עצמאי. העבודה שתכתב תכלול את סקירת הספרות שהובילה לשאלת המחקר ולהשערות המחקר, שיטת המחקר, ממצאיו, ודיון בממצאים אילו.

סילבוס

 

הערה: במסגרת הקורס יתקיימו מפגשים אישיים בהם תתקיים הנחיה פרטנית לכל תלמיד/ה.

** קורסי בחירה- 4 נ"ז

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

משפט וחברה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61864

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס, נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. 
הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות. 

סילבוס

 

הערה: קורס מקוון

ויקטימולוגיה ו(אי) נגישות לצדק בקרב אוכלוסיות מוחלשות

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61732

נ"ז: 2

 

תחום הוויקטימולוגיה (Victimology) מתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום מרכזי בשיח האקדמי והחברתי כתחום מחקר משמעותי אשר מתמקד בקורבנות פשיעה. בקורס זה נכיר מושגי יסוד בשדה הידע הויקטימולוגי ונבחן אותם באופן ביקורתי. ראשית, נבחן את התפתחות מושג ה'קורבנות' מפרספקטיבה היסטורית ואת הגישות התיאורטיות השונות כלפי 'קורבנות', תוך דיון במקומו של הקורבן בחברה בכלל ובמערכת אכיפת החוק בפרט. נבחן נתונים בנוגע לקורבנות בקבוצות חברתיות שונות ונשים דגש על קורבנות באוכלוסיות מוחלשות (על צירים של אתניות, מוצא, מעמד, נטייה מינית, גיל ומגדר) תוך בדיקת יחסיהן עם הממסד ו(אי)נגישותן לצדק. שנית, נציג מחקרים בתחום של קורבנות והשפעותיה ברמה האישית והחברתית, בהיבטים חברתיים, משפטיים, כלכליים, בריאותיים ונפשיים. נוסף על כך, נרחיב את מושג הקורבנות ונעלה שאלות חברתיות רחבות על 'אזרחים בסיכון', על פחד מפשיעה ועל משמעותם של שיחים על 'קורבנות' במרחבים שונים. בנוסף נבחן את ההיסטוריה וההתפתחות של 'התנועה לזכויות הקורבן' ואת המדיניות החברתית המכוונת כלפי רווחת קורבנות פשיעה וננסה לחשוב יחד ולהציע דרכים לשיפור ועשייה בתחום.

סילבוס

 

הערה: קורס קיץ

מסלולי חיים עבריניים

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61831

נ"ז: 2

 

מדע הקרימינולוגיה עוסק בשאלה ׳מדוע חלק מהאנשים עוברים על החוק בעוד שאחרים שומרים על החוק׳. קורס זה מנסה לענות על שאלה זו תוך תשומת הלב לנקודת הזמן שבו התחילה ההתנהגות העבריינית ("onset"), תקופת הזמן שנמשכה ("persistence"), והחדילה מעבריינות ("desistance"). ארבעת חלקי הקורס יאפשרו לבחון את ההיבטים השונים של מסלולי החיים העברייניים. החלק ראשון יסקור את מסלולי החיים העברייניים במדע הקרימינולוגיה, יבחן את הקשר בין גיל למעורבות בפשע, ויציג את שיטות המחקר המתאימות. החלק השני של קורס יעסוק בתקופת הילדות ויפרט על השפעות הביולוגיות והמשפחתיות על התפתחות אורח חיים עברייני. החלק השלישי יפרט על מאפייני העבריינות בגיל ההתבגרות—תקופה בה מגיעה המעורבות העבריינית לשיאה. החלק הרביעי יעסוק בעבריינות בתקופת הבגרות תוך התמקדות במגוון התיאוריות המסבירות חדילה מפשע.

סילבוס

סטייה חברתית

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61820

נ"ז: 2

 

במסגרת הקורס נדון בהגדרות השונות לסטייה חברתית; מהי סטייה, מי המגדירים אותה; אלו אינטרסים מעורבים בתהליך ההגדרה. בין התופעות החברתיות המוגדרות כסטייה ניתן למנות סוגים שונים של פשיעה, התמכרויות שונות, העדפות מיניות וכיו"ב. נדון בגישות שונות המנסות להסביר סטייה חברתית על מגוון מרכיביה כמו קונסטרוקציוניזם, פוזיטיביזם, פונקציונליזם, תיוג, פיקוח חברתי ועוד.

סילבוס

חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61637

נ"ז: 2

 

חייהם של אנשים כיום מתועדים בווידיאו יותר מאי פעם, אם על ידם, באופן פעיל, אישי ודינאמי; ואם באמצעות אחרים באופן אקראי, או באמצעות מצלמות במעגל סגור (CCTV) שמתעדות כיום חלק ניכר מהמרחב הציבורי. הנתונים מלמדים כי רוב האנשים כיום נושאים מכשירי טלפון אישיים "וחכמים", שמצלמים וידיאו איכותי. צילום של וידיאו לא רק הופך זמין וזול מאוד, אלא, שהוא הופך למקובל ומושגר חברתית. כך, הולכים ומצטברים אינספור סרטי וידיאו בהם מתועדים פשעים בכלל, ואירועים אלימים בפרט. אירועים שבעבר חמקו מן העין החוקרת ונודעו רק על פי דיווחים בדיעבד. מצב עניינים חדש ומהפכני זה מהווה אתגר והזדמנות של ממש לפרקטיקום הקרימינולוגי. לאמור, שלא כבעבר, נראה כי כיום יש בידם של קרימינולוגים יכולות לשחזר את פירטי הפרטים של פשעים וללמוד כיצד "באמת" מתרחשת ומתלקחת אלימות. בכך יעסוק הקורס. למשל, נלמד כי סיטואציות אלימות כלל אינן דומות לייצוג (המיתולוגי) שלהן בסרטים, בספרות ובטלוויזיה. עוד נראה כי קיים מרחק רב, עקבי, ומטריד בין שיחזור של סיטואציות אלימות מהזיכרון ובין "מה שקורה בווידיאו" – ממצא שמאיר בספק טכניקות משפטיות-מסורתיות של עדויות ותצהירים בדיעבד. זאת ועוד, נלמד טכניקות ומתודולוגיות ויזואליות להמרה של מידע איכותי-ויזואלי של התנהגות אלימה לכדי מדידות כמותיות של דפוסים אלימים. לבסוף, נדגיש את התפקיד המכריע שיש דווקא לרגשות בניבויי האם סיטואציה מסוימת של קונפליקט תהפוך לאלימות פיזית כזו או אחרת. ניווכח, כי ניתן לאתר דפוסים מיקרו-התנהגותיים שחוזרים על עצמם במגוון רב של אלימות כמו, בספורט, בשדה הקרב, בעבודת שיטור, ובאלימות במרחב הביתי.

סילבוס

טרוריזם ואלימות פוליטית

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61901

נ"ז: 4

 

הערה: הקורס ייפתח בשנה"ל תש"פ

סמינר- 6 נ"ז

דילמות בעיצוב הרגולציה הפלילית

מרצה: ד"ר נעמי לבנקרון

מס' קורס: 61600

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הרגולציה הפלילית היא תוצר של רשת מסועפת המורכבת משחקנים שונים, שכל אחד מהם מחזיק במשאבים שונים של ידע וכוח. רשת זו נטווית ונפרמת לסירוגין לפי זיקות הגומלין הנוצרות בין השחקנים השונים. לפיכך עיצוב הרגולציה עלי ספר ואכיפתה אינם נתונים להשפעת המדינה בלבד: הציבור מציב דרישות בפני מחוקקים ואוכפים להתמודדות עם בעיות הטורדות )agencyאת מנוחתו, וגם מושאי המדיניות עצמם אינם בהכרח קורבנות פסיביים נטולי סוכנות ( כי אם שחקנים אקטיביים המתנגדים למדיניות המבקשת להושיעם. לצידם, פועלים גם שחקנים בעלי אינטרסים כלכליים, כגון לוביסטים של תאגידי כליאה המנהלים בתי כלא פרטיים. גם המדינה עצמה אינה גוף ביורוקרטי אחד, סדיר ויציב, כי אם סדרה של רשויות ומערכות השלובים זה בזה ופועלים במקביל זה לזה, ולאו דווקא באופן מאורגן או לטובת תכלית משותפת. כל אלה יוצרים רגולציה כאוטית להתמודדות עם הפשיעה, הדוברת לא פעם במספר קולות ומונעת משיקולים שונים: כלכליים, חברתיים, פוליטיים, מגדריים, תרבותיים ואחרים. הסמינריון יתחקה אחר השחקנים השונים הנוטלים חלק בעיצובה של הרגולציה הפלילית בישראל, מלמעלה ומלמטה, ואת הדילמות השונות העולות בתהליך עיצוב הרגולציה אך גם בעת אכיפתה, תוך שימוש במקרי מבחן היסטוריים ועכשוויים כאחד.

 

סילבוס

הערכת אישיות ומסוכנות של עבריינים

מרצה: ד"ר לימור יהודה וד"ר יעקב ראובן

מס' קורס: 61601

נ"ז שיעור: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הקורס יעסוק בהכרת כלי אבחון והערכת אישיות ומסוכנות, תוך הצגת טיפולוגיות של עבריינים. כמו כן, הקורס יעסוק בהכרה ויישום הלכה למעשה של שלבי כתיבת מחקר עיוני.
במהלך הקורס יינתן דגש לעיסוק בידע מדעי ותיאורטי בתחום כלי האבחון ושימושם בהיבט פורנזי, לצד הענקת ידע בעניין כתיבת עבודת מחקר עיוני, בדגש על בניית מסגרת תיאורטית וכתיבת דיון במענה לשאלת מחקר.

סילבוס

להיות אישה עבריינית: מקורבנות לעבריינות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61905

נ"ז קורס: 2

נ"ז עבודה סמינריונית: 4 (נזקף לטובת השנה העוקבת)

 

הסמינר ימקד את התופעה של פשיעת נשים סביב הציר או התרחיש המוביל מקורבנות לעבריינות. בנושאים השונים, שחלקם מפורטים להלן, נבחן את קו התפר שבין קורבנות לעבריינות. נדון בנושאים כמו עבריינות נשים בראי הזמן - התפתחות תיאורטית היסטורית להסבר התופעה העבריינית בקרב נשים; הבניות חברתיות וזהויות מגדריות הקשורות לנשים ופשיעה; העבריינית "החדשה" – מיתוס או מציאות; פטרנליזם ואבירות במערכת אכיפת החוק; נשים" בקצה": נשים בזנות, נשים נסחרות; נשים במאסר, נשים בעוני; מגדר, פשיעה ותקשורת; היבטים שונים של אלימות נגד נשים.

סילבוס

פפ

 

קורסים מתקדמים לכותבי התזה- קורסי חובה- 6 נ"ז

סדנא לעבודות גמר א'

מרצה: פרופ' באדי חסייסי

מס' קורס: 61850

נ"ז: 4

 

קורס זה מכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הסדנה עוסקת בבחירת נושא לעבודה ובאיתור מנחה פוטנציאלי, בבחירת שאלת מחקר, שיטת המחקר, איתור נתונים, חיפוש מימון, כתיבת הצעת מחקר, ביצוע המחקר, כתיבת המסמך הסופי ופרסום אקדמי. סטודנטים יתוודעו לקשיים בביצוע מחקר, כגון חוסר נגישות לנתונים הכרחיים, סוגיות אתיות, מתודולוגיות ואחרות ויבחנו דרכים אפשריות להתגבר על חסמים אלה.

סילבוס

סדנא לעבודות גמר ב'

מרצה: פרופ' רוני פקטור

מס' קורס: 61729

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה המשך לקורס "סדנא לעבודות גמר א'" ומכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הקורס מושתת על מפגשים פרונטליים ופגישות אישיות, המאפשרים לסטודנט ליווי רציף לקראת איתור מנחה והגשת הצעת התיזה.

סילבוס

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני):

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות שימוש בידע הנרכש במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר הרלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בע"פ על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית, המסכמת את התהליך אותו עברו התלמידים בקורס.

 

** קורסי בחירה:

רשימת קורסי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או ימי הלימוד של כל תלמיד/ה באופן אישי. ניתן יהיה לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר.

הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.
 

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום